Pregledate: Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti
0
Politika borbe protiv droga važna u pregovorima za članstvo u EU

Politika borbe protiv droge je sastavni deo pregovaračkog procesa za članstvo u Evropskoj uniji, zbog čega je EU uložila 1.5 milion evra u projekat važan za usklađivanje sa standardima i politika EU u ovoj oblasti, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport na završnoj konferenciji tvining projekta „Implementacija Strategije za borbu protiv droga (komponente smanjenja ponude i potražnje)“.

Projektne aktivnosti
0
Angažovanje parlamenta pojačano otvaranjem pregovora o članstvu u EU

Samo javnost u radu parlamenta i komunikacija između predstavnika najvišeg zakonodavnog tela i građana mogu dovesti do usvajanja kvalitetnih zakona i njihove primene, rečeno je na konferenciji “Prenosi o radu parlamenta”, organizovanoj u saradnji sa parlamentom Grčke u okviru Tvining projekta EU “Jačanje kapaciteta Narodne skupštine u procesu evropskih integracija”.

1 80 81 82 83 84 95