Pregledate: Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti
0
Fond za inovacionu delatnost spojio nauku i inovativno preduzetništvo

Povodom Nacionalnog dana nauke u Srbiji, Fond za inovacionu delatnost je, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održao manifestaciju pod nazivom: „Spoj nauke i inovatiovnog preduzetništva”, posvećenu predstavljanju i demonstraciji rezultata projekata finansiranih u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji. Projekat podrške inovacijama u Srbiji finansira se kroz pretpristupne fondove Evropske unije (IPA) za 2011. godinu i sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom.

Projektne aktivnosti
0
Delegacija Evropske Unije u Srbiji podržala povećanje političkog učešće osoba sa invaliditetom i uticaj na razvoj politika u Srbiji

Delegacija Evropske Unije u Srbiji podržala je projekat „Zajedničkim snagama za političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ koji je u toku 2013/2014 sproveo Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije – NOOIS.

Projektne aktivnosti
0
Projekat besplatne pravne pomoći produžen do juna 2015.

Projekat “Podrška sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike – pravna pomoć”, koji iz IPA fondova finansira Evropska unija, produžen je do juna 2015, što će omogućiti nastavak pružanja pravne pomoći izbeglicama, raseljnim licima i povratnicima u nizu predmeta već pokrenutim pred institucijama i sudovima, ali i pokretanje i rešavanje novih slučajeva.

Projektne aktivnosti
0
Projekat EU “Prekogranična zaštita i spasavanje od poplava” primenjen tokom majskih poplava

Mesec dana pre nego što će Srbiju zadesiti najveće poplave u poslednjih sto godina, 14. aprila 2014, završen je projekat pod nazivom “Prekogranična zaštita i spasavanje od poplava” koji je finansirala Evropska unija. Sve aktivnosti projekta su našle praktičnu primenu tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju. Korisnici, odnosno učesnici projekta su bili angažovani u spasavanju sa poplavljenih područja.

Projektne aktivnosti
0
Politika borbe protiv droga važna u pregovorima za članstvo u EU

Politika borbe protiv droge je sastavni deo pregovaračkog procesa za članstvo u Evropskoj uniji, zbog čega je EU uložila 1.5 milion evra u projekat važan za usklađivanje sa standardima i politika EU u ovoj oblasti, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport na završnoj konferenciji tvining projekta „Implementacija Strategije za borbu protiv droga (komponente smanjenja ponude i potražnje)“.

1 83 84 85 86 87 99