Pregledate: Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti
0
EU ulaže u ljudske kapacitete u Srbiji

Uspeh reformi u Srbiji, kao i u državama EU, zavisi od otvaranja radnih mesta i dinamike na tržištu rada, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport na završnoj konferenciji tvining projekta koji je Evropska unija finansirala sa dva miliona evra, a čiji je cilj bio unapređenje efikasnosti politike zapošljavanja u Srbiji.

Projektne aktivnosti
0
Završen projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji

Zajednički projekat Saveta Evrope i Evropske unije protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji (MOLI-Srbija), vredan 2.2 miliona evra, čiji je cilj bio doprinos demokratiji i vladavini prava kroz prevenciju i kontrolu pranja novca, finansiranja terorizma i drugih oblika privrednog i finansijskog kriminala u Srbiji u skladu a evropskim i međunarodnim standardima,uspešno je završen.

Projektne aktivnosti
0
Poziv za medije

Poštovani, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji imaju zadovoljstvo da Vas pozovu da prisustvujete ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI TVINING PROJEKTA „Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja”.

Projektne aktivnosti
0
Radionice za mlade u okviru podrške EU civilnom društvu

Beogradski centar za ljudska prava i ApsArt Centar za pozorišna istraživanja u saradnji sa 12 kancelarija za mlade u Srbiji organizuju u okviru projekta Otpakivanje 2014/15 dvodnevne radionice za mlade “Zajednicu istraži i prikaži”. Projekat je jedan od dvadesetak koje finansira Evropska unija sa dva miliona evra u okviru programa “Podrška civilnom društvu”.

1 85 86 87 88 89 99