Pregledate: Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti
0
Početak projekta “Podrška Evropske unije poboljšanju života prisilnih migranata”

Početak realizacije projekta Evropske unije vrednog više od 14 miliona evra, čiji je cilj poboljšanje života izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, zvanično se obeležava danas u Pančevu. Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport podsetio je da je EU od 2003. dala 60 miliona evra za stambeno zbrinjavanje izbeglica. On je zajedno sa srpskim zvaničnicima i partnerima u projektu posetio kolektivni centar u Pančevu, a potom i lokaciju nove zgrade koja će biti izgrađena za smeštaj prisilnih migranata sredstvima iz fonda IPA 2012.

Projektne aktivnosti
0
Radionica PLAC projekta o regulatornom okviru u oblasti lekova i medicinskih sredstava

Institucije koje se bave javnim zdravljem, ali i farmaceutska industrija, treba da ulože značajne napore kako bi savladali izazove usaglašavanja regulatornog okvira u oblasti lekova i medicinskih sredstava sa standardima Evropske unije. Ovo je zaključila grupa stručnjaka koja je analizirala usklađenost propisa Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, u okviru PLAC projekta.

1 85 86 87 88 89 96