Pregledate: Projektne aktivnosti

Uspešne priče
0
Izbeglice pružaju negu u zajednici

Veliki broj izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji živi u ekstremnom siromaštvu, isključeni su iz društva i nisu upoznati sa svojim osnovnim pravima zbog čega su suočeni sa ograničenim pristupom zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Sredstvima Evropske unije je u decembru 2010. pokrenut je dvogodišnji projekat koji je nastojao da popravi ovakvo stanje u 25 opština u Srbiji, dodeljivanjem bespovratnih sredstava lokalnim projektima usmerenim na unapređenje pristupa uslugama za ugrožene i integraciju socijalno ugroženih, poput pripadnika romske populacije, u rad lokalne zajednice putem obuke za pružanje usluga.

Uspešne priče
0
Druga šansa za bolju budućnost

“Po prvi put idemo u školu jer nam majka ranije to nije dozvoljavala. Uvek se bojala da će nas neko oteti i svaki put kada bi počinjala nova školska godina, ona bi nas odvodila negde. Policija i socijalni radnici su dolazili, ali bi nas ona svaki put sakrila. Umrla je pre tri godine pa smo i mi dobili drugu šansu za obrazovanje.”

Uspešne priče
0
Moć progresa

Jovica Stojković je poljoprivrednik iz Navalina kod Leskovca. On tvrdi da je klima u ovom delu zemlje bolja od one u Holandiji: “Imamo više sunčanih dana, ukusnije voće, jeftiniju radnu snagu, ali do sada nismo imali viziju i ljude na terenu koji bi se povezali u ime proizvođača”. Međutim, zahvaljujući projektu EU progres, život ovog poljoprivrednika će se promeniti, kao i životi mnogih drugih na 40.000 poljoprivrednih dobara na ovom području na kojima se proizvode crvene paprike, krompir, kupus, paradajz, jagodičasto voće i kruške.

Uspešne priče
0
Zaustavimo trgovinu ljudima odmah!

Članovi organizacije ASTRA i nekoliko sličnih koje se bave pružanjem pomoći žrtvama trgovine ljudima obučavani su u okviru projekta Evropske unije o praksama EU i standardima u radu sa traumatizovanom i seksualno zlostavljanom decom žrtvama trgovine ljudima. ASTRA je sprovela i medijsku kampanju za podizanje svesti šire javnosti o ozbiljnosti problema trgovine decom i mogućnosti pozivanja ASTRA SOS vruće linije.

Uspešne priče
0
Preduzimljive žene

Finansiranjem jednogodišnjeg projekta pod nazivom “Promovisanje ženskog preduzetništva” koji je započeo u junu 2010, EU je pokušala da podstakne žene da pokrenu sopstveni posao i da unapredi rad ABW-a i sličnih organizacija u Srbiji. Bio je to početak saradnje koji i danas traje.

Uspešne priče
0
Bekstvo iz Karton sitija

“Nekad smo živeli u naselju od kartona bez ikakvih higijenskih uslova, spavali smo sa pacovima. Niko živi ne bi izdržao ono što smo mi preživeli u poslednjih 11 godina. Zahvaljujući ovom projektu konačno imamo krov nad glavom” – g. Nikolić, Požarevac.

Uspešne priče
0
Hvala vam za muziku

Glavni grad Srbije je u izvesnoj meri promenio stav kada je u pitanju proslava Nove godine. Umesto dočeka samo jedne nove godine, u njemu sada se proslavlja doček više njih. Između septembra 2011. i januara 2012, Beogradska filharmonija je prvi put obeležila jevrejsku, islamsku, katoličku, pravoslavnu i kinesku novu godinu specijalnim koncertima kojima je naglašen bogat doprinos ovih velikih kultura. Program novogodišnjih koncerata je sada sastavni deo repertoara Beogradske filharmonije.

Uspešne priče
0
Rad sa invaliditetom

Raška oblast je zajedno sa južnom Srbijom jedna od najsiromašnijih u zemlji. Pronaći posao je teško, a za osobe sa invaliditetom ovo izgleda kao nepremostivi izazov. Nerazvijeno javno mnjenje o invaliditetu rezultira time da poslodavci uglavnom previđaju potrebe i veštine ljudi sa invaliditetom.

1 97 98 99 100