Pregledate: Vesti iz Brisela

Vesti iz Brisela
0
Oživljavanje mumija?

Nova oruđa koja će učiniti muzeje interaktivnijima: @chessexperience razvijeno u saradnji francuskih, britanskih, nemačkih i grčkih partnera, a finansirano od strane EU, biće prikazano na Konvenciji inovacija #EUIC2014 koja se održava u Briselu, od 10. do 11. marta.

Vesti iz Brisela
0
Mekroekonomska neravnoteža u EU

Komisija smatra da je 14 država članica suočeno s neravnotežama: Belgija, Bugarska, Njemačka, Irska, Španija , Francuska, Hrvatska, Italija, Mađarska, Holandija , Slovenija, Finska, Švedska, i Ujedinjeno Kraljevstvo . U Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji te neravnoteže se mogu oceniti prekomernim.

1 143 144 145 146 147 152