„EU za tebe – Za modernu i održivu Srbiju“

0

Program Podrška Evropske unije u pripremi projekata (EU PPF) prezentovaće načine na koje će pomoći projektima u podnošenju dokumentacije za pretpristupne fondove Evropske unije. Na konferenciji će govoriti šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, kao i ministri u Vladi Srbije.

Tom prilikom, biće potpisani i memorandumi o razumevanju za pripremu tehničke i tenderske dokumentacije infrastrukturnih projekata u oblasti životne sredine i saobraćaja. Poseban značaj ima datum održavanja događaja, pošto se 5. juna obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. Program EU PFF predviđa pripremu devet takvih projekata, kao i pripremu po tri infrastrukturna projekta u oblastima transporta i energetske efikasnosti. Ukupna potencijalna investiciona vrednost tih 15 projekata veća je od 850 miliona evra.

Program „EU PPF predstavlja tehničku pomoć u vrednosti od 21 milion evra koja se finansira iz pretpristupnih sredstava Evropske unije. Donacija EU je 19,7 miliona evra a 1,29 miliona evra je doprinos Vlade Republike Srbije. Cilj programa je jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta u oblasti upravljanja i korišćenja pretpristupnih fondova EU, kako bi se ubrzao proces pripreme za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.

EU PPF program usmeren je na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energije i transporta, kao i na organizaciju više od 70 obuka za predstavnike relevantnih lokalnih i državnih institucija i jačanje njihovih kapaciteta. Poseban zadatak u okviru programa je stručna pomoć u ažuriranju i strukturnom prilagođavanju višegodišnjeg planskog dokumenta za razvojnu pomoć (Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć – NAD), za period 2014-2017, sa projekcijama do 2020. godine.

Takođe, EU PPF pomaže Ministarstvu za evropske integracije i resornim ministarstvima u programiranju pretpristupnih fondova za 2018, 2019 i 2020 godinu i u razvoju novog NAD dokumenta za period 2019-2025 kako bi se precizno definisali zahtevi Srbije za međunarodnu pomoć.

Podeli

Comments are closed.