Konferencija u organizaciji projekta „Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora – EUBID“ – 20.11.2019.