Plan da se Evropa učini globalnim liderom u oblasti mikro i nanoeletronike

0

Industrija poluprovodnika u Evropi zapošljava približno 250,000 ljudi, sa 2,5 miliona zaposlenih u čitavom lancu vrednosti ove industrije.

U planu koji je predstavljen Evropskoj komisiji, i njenoj potpredsednici Nili Kros, generalni direktori elektronskih industrija navode da Evropa može da osvoji i do 60% novih tržišta elektronike i da ekonomska vrednost industrije poluprovodnih komponenti u Evropi može da se udvostruči u narednih 10 godina.

11 direktora elektronskih industrija je napravilo detaljni plan koji je Nili Kros zatražila od Grupe lidera u oblasti elektronike (ELG), oformljene 2013. godine. Grupa predlaže usredsređivanje na:

Oblasti u kojima je Evropa jaka – automobilsku, energetsku, industrijsku automatizaciju i bezbednost. Cilj je udvostručiti proizvodnju u narednih 10 godina.

Pametna X tržišta

Nove oblasti visokog rasta, a naročito tržišta Internet stvari (IoT) i razvoj pametnih X tržišta (na primer pametne kuće, pametne mreže itd.). Cilj je do 2020. osvojiti 60% ovog tržišta koje je u povoju.

Obnova snažnog prisustva u mobilnim i bežičnim komunikacijama. Cilj je da Evropa osvoji 20% predviđenog rasta na ovim tržištima.

Potpredsednica Evropske komisije, Nili Kros, je rekla: Želim da preuzmemo kormilo. Čitav sektor ovo želi. Zato je moja poruka sledeća: učinićemo Evropu mestom za proizvodnju i kupovinu inovativne mikro i nanoelektronske tehnologije.”

Kad je u pitanju tražnja, grupa predlaže veliku inicijativu pod nazivom “Sve pametno svuda oko nas”, kojom bi se uspostavili naučni centri izvrsnosti i zone za realna testiranja velikog obima u oblasti novih tehnologija širom Evrope.

Što se ponude tiče, grupa vidi jasnu priliku da se kapacitet poveća na 70000 monokristalnih ploča (komada poluprovodnih materijala od kojih se izrađuju čipovi) mesečno od 2016/17. pa nadalje. Ovo predstavlja godišnje uvećanje kapaciteta od 10%. Evropa računa na industriju jakih materijala i industrijsku opremu kako bi održala konkurentnost u proizvodnji, uključujući i prelaz na proizvodnju većih monokristalnih ploča u cilju smanjenja troškova.

Industrija poluprovodnika u Evropi zapošljava približno 250000 ljudi, sa 2,5 miliona zaposlenih u čitavom lancu vrednosti ove industrije. Industrija mikro i nanotehnoloških komponenti ostvaruje najmanje 10% evropskog BDPa; svetska tražnja godišnje raste u obimu za 9%, a u vrednosti za 5-6%.

ELG radi na pretvaranju ovih ideja u konkretne akcije do juna 2014.

Pozadina

Tokom 1990-tih godina, udeo evropske proizvodnje poluprovodnika je porastao na 15% svetske proizvodnje. Međutim, u poslednjoj deceniji, udeo u svetskoj proizvodnji je opao na 10% (udeo Japana je 22%; Južne Koreje 18%; Tajvana 17%; SADa 13%). Evropa je u prednosti kad su u pitanju vertikalno integrisana tržišta: tržište automobila, energetike, tržišta hartija od vrednosti, pametnih kartica, a ima i vodeću ulogu na novim tržištima senzora i mikrosistema (MEMS). Evropa je jaka i u industrijama virtuelnih komponenti i procesora male snage kao i u nabavci opreme, materijala i intelektualnoj svojini.

23. maja 2013. Komisija je najavila Strategiju razvoja elektronske industrije za Evropu koja za cilj ima da se do 2020. olakša investiranje u industriju u vrednosti od 100 milijardi evra; da se udvostruči vrednost proizvodnje mikročipova u EU; i da se otvori 250000 radnih mesta u Evropi.  Grupa lidera u oblasti elektronike, koju čini jedanaest generalnih direktora elektronskih industrija, a bavi se istraživanjima, oruđima, unapređivanjem i proizvodnjom je oformljena kako bi osmislila načine da se ostvare ovi ciljevi, u saradnji sa svim relevantnim akterima.

Plan koji je danas predstavljen upotpunjuje jednu od akcija sadržanih u Strategiji razvoja elektronske industrije za Evropu. Plan sadrži akciju koju treba da sprovedu industrija, Evropska komisija, zemlje članice, regioni, univerziteti i investitori.

Plan se zasniva na iskustvu postojećeg partnerstva između javnog i privatnog sektora, kao što je ENIAC, koji je investirao više od 1,8 milijarde u pilot linije i pilot projekte, tokom 2012/13. Ove pilot linije i pilot projekti će u budućnosti podržati ECSEL inicijativa, koja će biti pokrenuta maja 2014. a čiji planirani budžet iznosi najmanje 5 milijardi evra za narednih sedam godina. 

Korisni linkovi

MEMO/14/106 8 stvari koje niste znali o elektronici

Evropska industrijska strateška mapa za mikro i nanoelektronske komponente i sisteme

Elektronika u digitalnoj agendi 

Hešteg: #electronics #ConnectedContinent

Vebsajt digitalne agende

Podeli

Comments are closed.