TEMPUS

Tempus Kancelarija za Srbiju

Uključite se u kampanju Evropskog volonterskog servisa

Uloga i ciljevi programa

Prvi Tempus logo iz 1990.

Prvi Tempus logo iz 1990.

Tempus je program Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU.

Akronim Tempus nastao je 1989 od Trans-European mobility scheme for university studies (panevropska šema za mobilnost na nivou univerzitskih studija). Danas program ima nešto drugačiji okvir i ciljeve ali je prvobitno ime zadržano.

Program pomaže da obrazovni sistemi partnerskih zemalja ostvare nenametnuto prihvatanje trendova razvoja visokog obrazovanja EU koji proističu iz Lisabonske agende i Bolonjskog procesa.

Program finansira projekte u kojima učestvuju institucije visokog obrazovanja iz EU i 26 partnerskih zemalja.

Partnerski regioni u Tempus programu su:

Prva faza Tempus programa trajala je od 1990. do 1994. Program je ojačan i obnovljen za periode 1994-1998 i 1998-2000 a onda ponovo za period 2000-2006. Uobičajeno je da se ovi periodi programa nazivaju “Tempus I”, “Tempus II”, “Tempus II bis” i “Tempus III”.

Trenutno se odvija Tempus IV – faza programa čija je implementacija planirana za period 2007-2013.

Širi ciljevi Programa su:

  • unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i otvaranja prema potrebama tržista rada i društva uopšte
  • izgradnja kapaciteta institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, posebno njihovog kapaciteta za međunarodnu saradnju i kontinuirani proces modernizacije.


Specifični ciljevi Programa su:

  • prevazilaženje fragmentovanosti sistema visokog obrazovanja,
  • unapređenje interdisciplinarnosti i trans-disciplinarnosti,
  • poboljšanje zapošljivosti ljudi sa univerzitetskom diplomom,
  • doprinos tome da Evropski prostor visokog obrazovanja postane prepoznatljiviji i aktraktivniji u celom svetu;
  • reciprocitativni razvoj ljudskih resursa;
  • unapređenje međusobnog razumevanje između naroda i kultura EU i partnerskih zemalja

U regionu zapadnog Balkana, Tempus program ima za cilj i doprinos pripremi potencijalnih zemalja članica EU učestvovanju u Programu celoživotnog učenja (Lifelong Learning Programme).

Za više informacija posetite TEMPUS sajt.