Put ka EU – Put ka javnoj upravi na usluzi građanima – 17.12.2019.