NAJČEŠĆA PITANJA O PUTOVANJU U ZEMLJE ŠENGENA (na engleskom)

Srpskim državljanima koji imaju biometrijski pasoš nije potrebna viza za putovanje u zemlje EU (osim i Irske) za boravak do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Srpskim državljanima koji imaju biometrijski pasoš izdat od strane Koordinacione uprave potrebna je važeća šengenska viza za putovanje u zemlje Šengena.


Spisak zemalja koje su u Šengenskom viznom režimu možete naći u Uredbi Regulation No 539/2001 i njenim izmenama i dopunama na
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:EN:PDF .

Opšte informacije o Šengenu, granicama i vizama možete naći na
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/

Za više informacija kontaktirajte vizno odeljenje ambasade zemlje EU koju želite da posetite.

 

Austrijska ambasada u Beogradu
Sime Markovica 2
11000 Beograd
Tel: +381 11 33 36 500
Fax: +381 11 263 56 06
https://www.bmeia.gv.at/sr/ambasada-austrije-beograd/

Ambasada Belgije u Beogradu
Krunska 18, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 323 00 16 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 323 00 17 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 323 00 18 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 324 75 87 (Centrala i viza odeljenje)
+381 11 324 43 94
+381 63 468 669 (Broj za hitne slučajeve van radnog vremena)
belgrade@diplobel.fed.be
http://serbia.diplomatie.belgium.be

Ambasada Bugarske u Beogradu
Address: „Birchaninova“ str. № 26, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 36 13 980
+381 11 36 13 990
Оut-of-hours hotlines:
+381 11 3613980
+381 11 36 13990
E-mail: Embassy.Belgrade@mfa.bg

Generalni Konzulat Bugarske u Nišu
Lole Ribara 19
18106 Niš (Medijana)
T: 018/516‑900, 516‑800
Consulate.nish@mfa.bg

Ambasada Republike Hrvatske – konzularno odelenje
Kneza Miloša 62
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 36 79 150, 36 79 151
Fax: +381 11 36 10 032, 36 21 026
E-mail: croebg@mvep.hrrs.mvep.hr/
crocons.beograd@mvep.hr

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici
Maksima Gorkog 6
24000 Subotica, Srbija
gkrh.subotica@mvep.hr
+381 63 556 160

Kiparska ambasada – konzularno odeljenje
Generala Save Grujica 18
11040 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3620002
Fax: +381 11 3621122
belgradeembassy@mfa.gov.cy
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/Embassy_Belgrade.nsf/DMLconsect_ol/DMLconsect_ol?OpenDocument

Ambasada Češke Republike
Bulevar kralja Aleksandra 22
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 33 36 200
Fax: +381 11 32 36 448
belgrade@embassy.mzv.cz

Konzularno i vizno odeljenje
Bulevar kralja Aleksandra 22
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 33 36 235
Fax: +381 11 32 36 448
E-mail: consulate_belgrade@mzv.cz

Ambasada Nemačke – odeljenje za vize
Birčaninova 19a, Beograd
+381 11 3064400
https://belgrad.diplo.de/

Ambasada Danske u Srbiji
Neznanog junaka 9A
11040 Beograd
Tel: +381 11 36 79 500
Fax: +381 11 4060 500
Konzularno: +381 11 36 79 503
begamb@um.dk
serbien.um.dk

Ambasada Španije u Beogradu
Prote Mateje 45, 11000 Beograd, Srbija
Centrala: +381 11 344 02 31/ 32/ 33/ 34/ 35
Telefon Konzularnog odeljenja: +381 11 344 42 01
Fax: +381 11 344 42 03
Glavni e-mail: emb.belgrado@maec.es
E-mail Konzularnog odeljenja: emb.belgrado.info@maec.es        

Ambasada Finske u Beogradu
Birčannova 29, Beograd
+381 11 306 5400
sanomat.BEO@formin.fi
consular.BEO@formin.fi
www.finska.co.rs

Ambasada Francske u Beogradu
Pariska 11, 11000 Beograd
Tel: +381 11 302 35 00
Konzularni poslovi: +381 (0)11 302 35 52/53
fslt.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr
https://rs.ambafrance.org/ 

Grčka ambasada – konzularno odeljenje
Strahinjića Bana 76, 11000 Beograd
+381 11 3341507
grcon.bel@mfa.gr
www.mfa.gr/Belgrade

Ambasade Mađarske – Konzularno odeljenje
Krunska 72, 11000 Beograd (ulaz: Kneginje Zorke 74)
243-8395, 244-3739
consulate.blg@mfa.gov.hu
https://belgrad.mfa.gov.hu/srb/page/konzuli-informacio    

Generalni Konzulat Mađarske u Subotici
Djure Djakovica, 3, Subotica
mission.sab@mfa.gov.hu           

Italijanska ambasada – konzularno odeljenje
Birčaninova 11, 11000 Beograd
visti.belgrado@esteri.it
www.ambbelgrado.esteri.it/Ambasciata_Belgrado           

Holandska ambasada u Beogradu
Milentija Popovica 5b, 11070 Beograd
+381112023900
+381112023999
bel@minbuza.nl
E-mail konzularnog odeljenja: bel-ca@minbuza.nl

Ambasada Republike Poljske u Beogradu
Kneza Miloša 38
11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011 20 65 301
Konzularno odeljenje: 011 20 65 314
Fax Ambasada: 011 361-75-76
Fax Konzulat: 011 361-69-39
e-mail: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Portugalska ambasada – konzularno odeljenje
Vladimira Gaćinovića 4, 11000 Beograd
portcons@verat.net
www.embportugal.rs 

Ambasada Rumunije – Konzularno odeljenje
Miloja Đaka 1c, 11000 Beograd
belgrad.consul@mae.ro
http://belgrad.mae.ro

Generalni konzulat Rumunije u Vršcu
Trg Zelene pijace 3/a, Vršac
Consulat.varset@tsbest.net

Generalni konzulat Rumunije u Zaječaru
Kumanovska 45, Zaječar
zajecar@mae.ro

Švedska ambasada – konzularno odeljenje
Ledi Pedžet 2, 11000 Beograd
ambassaden.belgrad-visum@gov.se
www.swedenabroad.se/belgrade

Slovenačka ambasada  – konzularno odeljenje
Veleposlaništvo Republike Slovenije
Dositejeva 41
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 303 84 70
Fax: +381 11 328 86 55
E-mail: sloembassy.belgrade@gov.si 

Slovačka ambasada i konzulat
Bulevar Umetnosti 18, 11070 Novi Beograd
cons.beograd@mzv.sk
www.mzv.sk/belehrad

Šengenski Vizni informacioni sistem (VIS) će početi sa radom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj 25. septembra 2014.

Podnosioci zahteva za izdavanje vize u Šengenskim konzulatima koji se nalaze u Srbiji će morati da daju otiske prstiju prilikom podnošenja prvog zahteva.

Srpski državljani uživaju bezvizni režim prema Šengenskom sporazumu u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom 1244/2009 i stoga ne podležu VIS-u. Kroz proceduru VIS moraju da prođu samo oni državljani Srbije koji nisu oslobođeni uslova Šengenskog viznog režima (nosioci biometrijskog pasoša izdatim od strane Koordinacione uprave).

Podnosioci zahteva za izdavanje vize koji imaju drugo državljanstvo i podležu uslovima Šengenskog viznog režima će morati da daju otiske prstiju.

Više informacija o VIS možete naći na
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system