10. međuvladina konferencija: Srbija otvorila Poglavlje 9 i dobila novih 179 miliona evra pretpristupne pomoći

0

Predstavnici institucija Evropske unije i Vlade Srbije sastali su se u Briselu na 10. međuvladinoj konferenciji, tokom koje su otvoreni pregovori o poglavlju 9, koje se odnosi na finansijske usluge.

Time je otvoreno 17. pregovaračko poglavlje od ukupno 35, a dva poglavlja do sada su privremeno zatvorena. Dalje pristupne konferencije će se, prema potrebi, planirati kako bi se proces nastavio u drugoj polovini 2019. godine. Pregovori o pristupanju Srbije pokrenuti su u januaru 2014. godine.

Što se tiče otvaranja pregovora o Poglavlju 9 – Finansijske usluge, Unija je pažljivo proučila sadašnje stanje priprema Srbije. S obzirom na to da Srbija mora nastaviti da napreduje u usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom koje pokriva ovo poglavlje, EU podseća da postoje merila koja moraju biti ispunjena za njeno privremeno zatvaranje.

Photo: European Union

Pored toga, naglašava se da će se posebna pažnja posvetiti praćenju svih specifičnih pitanja spomenutih u usvojenoj poziciji o pregovaračkom poglavlju. Nadgledanje napretka u usklađivanju i implementaciji će se nastaviti tokom pregovora. Uslove koje Srbija mora da ispuni kako bi se poglavlje zatvorilo možete pronaći na sajtu Evropskog saveta.

Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han čestitao je Srbiji na otvaranju novog poglavlja.

„Važno je imati dobru kontrolu u finansijskom sektoru, kako bi se osigurali makrofinanijska stabilnost i ekonomski razvoj. U interesu Srbije je da se poreskim obveznicima i investitorima ograniči izloženost opasnostima u finansijskom sektoru“, kaže komesar Han.

Photo: European Union

Srbija je uporan i dosledan kandidat za članstvo u EU, smatra ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

„Otvaranje poglavlja devet doprineće daljem razvijanju stabilnijeg, sigurnijeg i efikasnijeg finansijskog sistema u Srbiji. Daljim usklađivanjem sa standardima Evropske unije u oblasti bankarstva, u oblasti osiguranja, tržišta kapitala i investicionih usluga biće obezbeđena dugoročna pravna i finansijska sigurnost“, ističe ministarka Joksimović.

Istovremeno, komesar Han i ministarka Joksimović potpisali su ugovor o daljoj pretpristupnoj pomoći Srbiji, a paket je vredan 179 miliona evra.

Podeli

Comments are closed.