Brzo širenje pametnih gradova

0

Evropska komisija poziva uključene u kreiranje pametnih gradova da objave svoje radove kako bi pomogli izgradnju pokreta otvorenog planiranja iz temelja.

Pred gradskim upravama, malim i velikim kompanijama i drugim organizacijama je izazov da javno predstave svoje informaciono-komunikacijske, energetske kao i planove mobilnosti kako bi svi zainteresovani mogli da uče jedni od drugih i kako bi se podstakao rast tržišta pametnih gradova. Kroz saradnju kao i kroz tradicionlana nadmetanja, Evropa će postati pametnija, konkurentnija i održivija.

Komisija traga za novim angažmanima da “postane pametnija” kao i za zainteresovanim stranama sa kojima bi podelila svoje trenutne i prethodne uspehe. Deljenje ovih ideja će pomoći izgradnju  Evropskog partnerstva za inovacije o pametnim gradovima i zajednicama (videti IP/13/1159  i  MEMO/13/1049) i mreže kao što su Platforma zainteresovanih o pametnim gradovima,  Zelena digitalna platforma, Savez gradonačelnika i CIVITAS. 

Čega tu ima za mene?

Ako ste zaposleni u oblasti pametnih gradova, priključivanje pokretu otvorenog planiranja će vam pomoći da nađete prave partnere, da dobijete bolji pristup finansijama i omogućiti vam da učite od svojih kolega. Pomoći čete rast tržišta na kom radite i stvaraćete prilike za izvoz izvan Evrope.

Ako živite u gradu, uskoro ćete imati koristi od poboljšanog saobraćaja, zelenijih zgrada i jeftinijih ili unapređenih usluga.

Potpredsednica Evropske komisije Nili Kros je rekla: „Mi koji živimo u gradovima, moramo se pobrinuti da oni budu pametni. Ništa drugo nema smisla. I ništa drugo ne predstavlja bolju ekonomsku mogućnost – zato moramo da širimo dalje.”

Ginter Etinger, Komesar za energetiku je rekao: „Gradovi i zajednice mogu postati samo pametniji, a gradonačelnici i guverneri su u obavezi da primene inovativna industrijska rešenja.”

U junu 2014 Komisija analizirati, grupisati i promovisati najbolje planove i inicijative.

Kontekst

Četiri od pet Evropljana živi u varošicama ili gradovima, a kako je Evropa najgušće naseljeni kontinent na Zemlji, jedini način da se izađe na kraj sa socijalnim, ekonomskim i uticajima životne sredine na savremene načine života, jeste da gradovi postanu pametni.

Napori da se stvore pametni gradovi ostvaruju se u vidu integralnih projekata i politika koji bi usavršili mobilnost i optimizovali saobraćaj, povećali energetsku efikasnost i učinili snabdevanje energijom održivijim, i koji bi u cilju ovoga pametno iskoristili informaciono-komunikacione tehnologije.

Korisni linkovi

Podeli

Comments are closed.