Pregledate: Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti
0
Angažovanje parlamenta pojačano otvaranjem pregovora o članstvu u EU

Samo javnost u radu parlamenta i komunikacija između predstavnika najvišeg zakonodavnog tela i građana mogu dovesti do usvajanja kvalitetnih zakona i njihove primene, rečeno je na konferenciji “Prenosi o radu parlamenta”, organizovanoj u saradnji sa parlamentom Grčke u okviru Tvining projekta EU “Jačanje kapaciteta Narodne skupštine u procesu evropskih integracija”.

1 84 85 86 87 88 99