Pregledate: Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti
0
Projekat EU “Prekogranična zaštita i spasavanje od poplava” primenjen tokom majskih poplava

Mesec dana pre nego što će Srbiju zadesiti najveće poplave u poslednjih sto godina, 14. aprila 2014, završen je projekat pod nazivom “Prekogranična zaštita i spasavanje od poplava” koji je finansirala Evropska unija. Sve aktivnosti projekta su našle praktičnu primenu tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju. Korisnici, odnosno učesnici projekta su bili angažovani u spasavanju sa poplavljenih područja.

Projektne aktivnosti
0
Politika borbe protiv droga važna u pregovorima za članstvo u EU

Politika borbe protiv droge je sastavni deo pregovaračkog procesa za članstvo u Evropskoj uniji, zbog čega je EU uložila 1.5 milion evra u projekat važan za usklađivanje sa standardima i politika EU u ovoj oblasti, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport na završnoj konferenciji tvining projekta „Implementacija Strategije za borbu protiv droga (komponente smanjenja ponude i potražnje)“.

Projektne aktivnosti
0
Angažovanje parlamenta pojačano otvaranjem pregovora o članstvu u EU

Samo javnost u radu parlamenta i komunikacija između predstavnika najvišeg zakonodavnog tela i građana mogu dovesti do usvajanja kvalitetnih zakona i njihove primene, rečeno je na konferenciji “Prenosi o radu parlamenta”, organizovanoj u saradnji sa parlamentom Grčke u okviru Tvining projekta EU “Jačanje kapaciteta Narodne skupštine u procesu evropskih integracija”.

1 91 92 93 94 95 107