Dvanaest članova CSO/OCD uspešno završilo obuku o monitoringu suđenja za ratne zločine

0

Predstavnici OEBS-a i EU uručili su 16. aprila sertifikate članovima srpkih organizacija civilnog društva (Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i YUCOM) nakon uspešno završene obuke o monitoringu suđenja za ratne zločine u trajanju od 23 dana.

Ukupno 12 polaznika je učestvovalo u ovoj ključnoj aktivnosti projekta Podrška monitoringu nacionalnih suđenja za ratne zločine koji finansira EU a sprovodi OEBS.

10426083_1646266652272719_2246418700295155540_n

Stručnjaci i praktikanti su tokom trajanja obuke preneli polaznicima sopstveno iskustvo o krivičnim istragama i suđenjima, međunarodnom humanitarnom pravu, pravu na pravično suđenje, pravima žrtava, načelima monitoringa suđenja i zastupanju.

11150301_1646266655606052_1290534102214582286_n

U narednoj fazi projekta, Misija će za pet članova CSO/OCD obezbediti smernice i obuku za nadzor postupaka za ratne zločine u Srbiji.

Polaznici su sada bolje pripremljeni za profesionalni i nepristrasni nadzor te procenu razvoja događaja u istragama i suđenjima za ratne zločine.

11139429_1646266598939391_3292569387644086335_n

O projektu

Istrage i suđenja za ratne zločine jesu ključna oblast u kojoj Srbija mora da napravi napredak u kontekstu pristupanja EU. U izveštaju o skriningu za poglavlje 23 dat je niz preporuka za oblast “ratnih zločina” (garantovanje da su sve optužbe adekvatno istražene te nakon toga procesuirane, garantovanje proporcionalnosti kazni i jednak tretman optuženih uključujući i predmete u kojima se kao optuženi javljaju visoki oficiri; jačanje bezbednosti svedoka i doušnika; unapređenje službi za podršku svedocima i doušnicima; garantovanje tajnosti postupka uključujući svedočenja) koje su deo opštih ciljeva koji obuhvataju zadovoljenje pravde kada su u pitanju žrtve i doprinos obnovi mira i pomirenju između pogođenih zajednica.

11138605_1646266682272716_9162530803434133330_n

Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj da ojača državne insititucije nadležne za procesuiranje ratnih zločina, da obezbedi adekvatno učešće civilnog društva u ovim postupcima, između ostalog izgradnjom održivog nacionalnog mehanizma za monitoring suđenja za ratne zločine.

Podeli

Comments are closed.