EU aktivno pomaže inkluziju Roma u Srbiji

0

Romi, najveća manjinska grupa u Evropi, su najviše diskriminisani i marginalizovani na evropskom kontinentu i izloženi većem riziku siromaštva i isključenosti iz društva nego većina Evropljana. Prepoznajući značaj i osetljivost ovog problema, Evropska Unija već godinama preduzima niz aktivnosti koje jasno pokazuju odlučnost da se nešto po tom pitanju uradi. U Srbiji, Delegacija EU je do sada uložila 50 miliona evra u projekte čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života romske populacije i njihovo uključivanje u društvo. U toku je konkurs za još dva takva projekta.

„Evropska unija je prepoznala probleme sa kojima se Romi i Romkinje svakodnevno susreću i zbog toga je jedan od prioriteta naših programa pomaganje Srbiji da se bori sa nejednakostima i siromaštvom, sa ciljem postizanja većeg stepena integracije romske populacije“, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport obraćajući se učesnicima konferencije „Položaj Romkinja u Dekadi inkluzije Roma (2005-2015)“.

U okviru aktivnosti u Srbiji, EU posvećuje značajnu pažnju položaju Roma i posmatra šta Srbija postiže u vezi sa poboljšanjem životnih uslova ove nacionalne manjine.

„Do sada je Evropska unija donirala preko 50 miliona evra za različite programe koji direktno ili indirektno pružaju pomoć Romima i Romkinjama u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stanovanja, izdavanja ličnih dokumenata i socijalnih politika“, rekao je Devenport.

image

„Pomažemo Ženskoj Romskoj mreži i drugim ženskim romskim organizacijama (Bibija, Ženski prostor) i dalje ćemo nastaviti našu podršku“, dodao je.

Aktivnosti Delegacije Evropske unije u Srbiji sastavni su deo širih akcija koje već godinama sprovodi EU i njene članice kako bi uključili Rome u društvo.

Samit Roma, koji se održava od 2008. godine, prošle nedelje u Briselu okupio je zemlje članice ali i one koje žele da se priključe, uključujući i Srbiju. Zbog dobrih rezultata postignutih prethodnih godina, gradonačelnik Sombora bio je jedini predstavnik iz Istočne Evrope koji je pozvan da predstavi dobru praksu i rezultate aktivnosti preduzetih za inkluziju Roma u svom gradu.

Zahvaljujući projektima koje je u Srbiji finansirala EU, srednjoškolci iz romskih porodica u Prokuplju dobili su knjige koje inače sebi ne bi mogli da priušte, više od 40 romske dece predškolskog i školskog uzrasta u Leskovcu i okolini pohađalo je dodatne časove Srpskog jezika i matematike, kako bi se lakše uključili u redovne škole. Dvadeset pet romskih porodica dobilo je priliku da nauči i obavlja sezonske poljoprivredne radove i uzgaja hranu u Bosilegradu i okolini.

Nekoliko projekata EU koji se odnose na rešenje stambenog pitanja za Rome je upravo u toku. Samo prošle godine EU je dala 3.6 miliona evra da se sagrade ili kupe kuće za oko 200 najugroženijih romskih porodica u Beogradu. EU je pomogla i uspostavljanje zdravstvenih posrednika koji pomažu Romima da dobiju neophodnu zdravstvenu negu. Fondovi EU omogućili su OEBS-u i nevladinom sektoru da pomognu pravno nevidljivim osobama da se upišu u matične knjige rođenih i dobiju lična dokumenta.

„Upravo smo objavili konkurs za projekte vredne 1.5 miliona evra koje će predlagati organizacije civilnog društva i romske nevladine organizacije, kao i lokalne vlasti, a koji će biti namenjeni podršci uključivanju osoba romske nacionalnosti na tržište rada“, ističe zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji, Oskar Benedikt.

Čine se i napori da se pomogne romskim organizacijama civilnog društva da se aktivnije uključe u političko odlučivanje, posebno u pripremu i primenu lokalnih akcionih planova za integraciju Roma, dodaje Benedikt.

„Naš cilj je da pomognemo Romima i drugim najugroženijim grupama društva, da ih motivišemo da budu aktivni i da se bore za bolji život pružajući im mogućnost da rade i da budu deo našeg društva“, kaže ambasador Devenport.

Primeri projekata čiji je cilj inkluzija Roma:

euprogres.org/vest.php?id=511

euprogres.org/vest.php?id=276

euprogres.org/vest.php?id=345

sagradimodom.org/vest/83/Kuce-kupljene-za-tri-porodice/

Konkurs za projekat „Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice“.

Podeli

Comments are closed.