Evropska komisija je danas na zvaničnoj ceremoniji objavila dobitnike druge po redu Nagrade EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Cilj ove nagrade, koja je ustanovljena 2014, je da u centar pažnje stavi politički značaj integracije Roma u okviru procesa proširenja EU, da osnaži ulogu civilnog društva i da pokaže rešenost i posvećenost EU unapređenju društvene inkluzije Roma.

Johanes Han, evropski komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju, izjavio je:

„Romi su deo naših evropskih društava, a njihova bogata kultura i istorija su neraskidivo povezani sa Evropom. Njihov se potencijal, međutim, i dalje često guši. EU zato podržava inkluziju, integraciju i osnaživanje Roma kako bi im pomogla, a naročito mladim Romima, da odigraju aktivniju ulogu u svojim lokalnim zajednicama od koje će koristi imati čitavo društvo.

EU kroz ovu Nagradu iskazuje poštovanje prema ljudima koji su posvećeni stvaranju inkluzivnijeg društva. Dobitnici nagrade nisu samo veliki akteri današnjice, oni su tvorci sutrašnjice.“

Kontekst

Romi su jedna od najbrojnijih etničkih manjina u Evropi sa između 10 i 12 miliona pripadnika. Oko milion njih živi na Zapadnom Balkanu, dok ih je u Turskoj 2,8 miliona. Bogata kultura i istorija Roma su neraskidivo povezane sa Evropom. No, Roma imaju i dugu istoriju isključenosti. Preveliki broj njih je i dalje suočen sa rasizmom, diskriminacijom, društvenom isključenošću ili životom u teškom siromaštvu. Unapređenje inkluzije Roma je zato i dalje jedan od ključnih prioriteta EU.

O drugoj Nagradi EU za integraciju Roma

Trinaest pobedničkih projekata je izabrano zbog njihovog doprinosa inkluziji, integraciji i osnaživanju romske dece i mladih u kojima leži budućnost njihovih zajednica i koji su u najboljem položaju da daju podstrek integraciji na lokalnom nivou.

Među odabranim projektima su oni koji su podržali originalnu pozorišnu produkciju, uspostavljanje omladinskog fudbalskog kluba ili muzičkih i plesnih radionica, dodelu stipendija i pružanje prilika za stručnu praksu i mnogi drugi, koji su rezultirali povećanim učešćem u društvu i razvojem javnog zagovaranja i samopoštovanja.

Realan uticaj posvećenosti ovih organizacija na integraciju Roma se već oseća i trebalo bi da posluži kao  inspiracija drugima da nastave sa dobrim radom. Odavanjem poštovanja projektima koji su sprovedeni u skladu sa načelima EU te podizanjem njihove vidljivosti i unapređenjem održivosti, EU pomaže unapređenje života romskih zajednica širom Zapadnog Balkana i Turske i podstiče ih da postanu punopravni članovi svojih društava.

Osim uručivanja novčanih nagrada, kandidati su pozvani na trodnevno studijsko putovanje u Brisel gde će prisustvovati svečnosti dodele nagrada i učestvovati u nizu sastanaka i događaja na temu integracije Roma.

Za više informacija: