EU podrška fakultetima u Srbiji

0

“Zahvaljujući ovakvoj laboratoriji sa najsavremenijom opremom, desetine naučnika, saradnika i istraživača značajno su obučeni te su sada bili angažovani i u testiranju pacijenata na COVID-19”, kaže prof. dr Tatjana Jevtović Stoimenov, redovni profesor i šef Laboratorije za funkcionalnu genomiku i proteomiku Naučno-istraživačkog centra Medicinskog fakulteta u Nišu.

“Laboratorija je sagrađena i moderno opremljena zahvaljujući projektu EU HETIP, koji je finansirala Evropska unija”, dodaje profesorka.

Uz podršku EU, koja veliku pažnju posvećuje ulaganju u sektor obrazovanja, pre nekoliko godina urađena je kompletna rekonstrukcija laboratorije od 200 kvadratnih metara, završeni su unutrašnji radovi, ugrađene hidro, mašinske i elektro instalacije i nabavljen je nameštaj.

„Opremanje laboratorije pre svega je značajno za razvoj nauke, modernizaciju istraživanja, obrazovanje mlađih kadrova – studenata osnovnih integrisanih i doktorskih akademskih studija“ navodi profesorka Jevtović Stoimenov, koordinatorka projekta.

Foto: Dragan Ilić, Centar za biomedicinu

Projekat unapređenja visokoškolskog obrazovanja (EU HETIP) zajednički je projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Evropske unije za čiju je implementaciju EU obezbedila 30 miliona evra iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA).

Za Medicinski fakultet u Nišu, preko projekta EU HETIP, EU je izdvojila 800 hiljada evra. Dodatna sredstva iskorišćena su i za obnovu Univerzitetske biblioteke “Nikola Tesla” i Informacionog centra JUNIS. EU HETIP projekat omogućio je rekonstrukciju Fakulteta zaštite na radu u Nišu i njegovo opremanje savremenim učilima.

Prema rečima profesorke Jevtović Stoimenov, EU podrška obrazovanju kroz taj projekat pokazuje rezultate do danas: dok se svet suočava sa pandemijom i velikim zdravstvenim izazovom, značaj izgradnje i opremanja ove laboratorije pokazao se u mogućnosti da se znanje i raspoloživi resursi iskoriste u borbi protiv virusa COVID-19. Na ovoj katedri radi se testiranje uzoraka (PCR metodom) što umnogome olakšava obuzdavanje efekata epidemije.

Foto: Dragan Ilić, Centar za biomedicinu

Za aktivnosti u borbi protiv COVID-19 u Srbiji, Evropska unija obezbedila je 93 miliona evra hitne podrške Srbiji za suočavanje sa posledicama virusa korona.

Od tog iznosa, 78 miliona izdvojeno je za kratkoročne i srednjoročne mere, u cilju pokretanja privrede i zapošljavanja, 15 miliona evra namenjeno je za hitne potrebe. Pedeset respiratora, kao i 25 visokotehnoloških respiratora, 100 trijažnih kontejnera i medicinska oprema za njih, zatim 800.000 zaštitnih maski za lice i 25.000 reagensa za testove – tek su deo pomoći koji je tokom pandemije Srbija dobila od Evropske unije.

Više o tome možete pročitati u zasebnoj vesti.

Oprema koja je nabavljena na račun infrastrukturnog projekta HETIP 2010 za Medicinski fakultet u Nišu:

Protočni citometar, Beckman Coulter; MALDI-TOF Mass Spectrometer, Brucker; Laminar za ćelijsku kulturu; Fluorofotometar, Schimadzu; MCE-202 MultiNA Jedinica za elektroforetsku analizu DNK/RNK, Schimadzu; Biospec-Nano, Schimadzu; DNK pyrosekvenator, Roche; Gel dokumentacioni sistem, VILBER LOURMAT; Uređaj za ultra-čistu vodu, Human power integrate III; Zamrzivač, -82°C; Autoklav AES 75, Raypa, Spanija; Mašina za laboratorijsko posuđe, SteelCo Spa., Italija; Ledomat, FIOCCHETTI model BF 80 za ljuspice; Laboratorijski pH metar, Qis, Holandija; Analitička vaga, Radwag, Poljska; Digestor TKD150, Alpet Srbija; Automatski ELISA WASHER, BIO-TEK, Instruments Inc. USA.

Podeli

Comments are closed.