Evropska komisija, ECB i MMF: Grčka privreda počinje da se stabilizuje

0

 

Grčka privreda počinje da se stabiluzuje i spremna je za postepeni nastavak rasta, procena je vlasti i članova timova Evropske komisije, Evropske centralne banke (ECB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Cene se prilagođavaju a inflacija i dalje ostaje prilično ispod proseka evro zone, navodi se u saopštenju timova Evropske komisije, ECB i MMF-a nakon završetka procene stanja u zemlji.

“Fiskalna politika je na dobrom putu da ostvari ciljeve programa. Verujemo da će u 2014. fiskalni ciljevi takođe biti ostvareni, uzevši u obzir primenjene i planirane mere ”, kaže se u saopštenju.

Prema zaključcima timova, grčke vlasti napreduju u strukturnim reformama kako bi povećale potencijal ekonomskog rasta i fleksibilnost privrede i pomogle stvaranje pravednijeg okruženja koje podržava ulaganja, rast i stvaranje radnih mesta.

“Urpkos odlaganjima, napredak je postignut i u sprovođenju reforme državne uprave, koja bi trebalo da smanji administrativno opterećenje i da unapredi kvalitet javnih usluga koje se pružaju grčkom narodu”, navodi se u saopštenju.

Pored ovih strukturnih reformi, vlast nastavlja da ulaže napore i u jačanje mreže socijalne sigurnosti kako bi ublažila uticaj krize.

“Pre svega, biće prošireni programi zapošljavanja mladih i nezaposlenih radnika, kroz programe koje finansiraju strukturni fondovi EU, a pilot program garancije minimalne zarade se pokreće u dve opštine, sa ciljem da se u 2015. postepeno pokrene na nacionalnom nivou”, rečeno je u saopštenju.

Vlasti su spremne da preduzmu sve neophodne mere kako bi očuvale likvidnost banaka i njihovu adekvatnu kapitalizaciju, kako bi bile u mogućnosti da pomognu ekonomski oporavak, dodaje se u saopštenju.

Prema proceni timova, međutim, postoje i pozitivni rizici potreba za kapitalom, pogotovo ako vlasti i banke hitno ne reše problem velikog broja nerealizovanih zajmova.

“Banka Grčke treba da ostane oprezna pri nadzoru bankarskog sistema i da bude odlučna u zahtevu da banke ubrzano rade na rešavanju velike količine problematične aktive”, navedeno je u saopštenju.

Očekuje se da će u narednim nedeljama Evrogrupa i Izvršni odbor MMF-a razmotriti i odobriti procenu timova.

Saopštenje u celosti.

Podeli

Comments are closed.