Evropska komisija objavila praktični vodič za komesare koji učestvuju u izborima za Evropski parlament

0

Evropska komisija je danas objavila detaljne i praktične smernice o etičkim standardima za članove Komisije koji učestvuju u izbornoj trci za Evropski parlament u maju. Smernice garantuju usklađenu primenu revidiranog Kodeksa ponašanja za članove Evropske komisije. Predsednik Junker je u novembru 2016. predložio novi Kodeks ponašanja kako bi se komesarima, listom iskusnim i visokokvalifikovanim političarima, eksplicitno dopustilo aktivno učešće u izbornoj trci za Evropski parlament, između ostalog i u svojstvu vodećih kandidata za funkciju predsednika Parlamenta, bez obaveze privremenog povlačenja s dužnosti u Komisiji. Izmenjeni Kodeks ponašanja stupio je na snagu u januaru 2018.

Komentarišući današnje smernice predsednik Junker je izjavio: „Od samog početka sam želeo da ova Komisija bude politička. Punu političku odgovornost za sve odluke ove Komisije snose komesari. Istovremeno, od njih očekujem da u potpunosti i lično budu u kontaktu s građanima. Aktivno učešće u predstojećim izborima za Evropski parlament je neizostavan deo tog angažmana. Zato sam izmenio Kodeks ponašanja kako bi se komesarima omogućilo da učestvuju u izbornoj trci, a da pritom ne moraju da napuštaju Komisiju, pod uslovom da svoje izborne aktivnosti drže strogo odvojene od svojih institucionalnih aktivnosti.

Podeli

Comments are closed.