Srbija pristupila Mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu

0

Srbija i Evropska unija potpisale su u četvrtak sporazum koji otvara put zvaničnom članstvu Srbije u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Srbija će, nakon što se okonča proces ratifikacije sporazuma na nacionalnom nivou, postati 33. država koja učestvuje u Evropskom okviru za saradnju u upravljanju vanrednim situacijama i odgovoru na krize.

Serbia`s Internal Affairs Minister Nebojsa Stefanovic (right) and  Claus Sorensen Director General sign Agreement on the participation of Serbia in the Union Civil Protection Mechanism   in Palace of Serbia , Belgrade on April, 16. 2015. AFP PHOTO / OLIVER BUNIC

Serbia`s Internal Affairs Minister Nebojsa Stefanovic (right) and Claus Sorensen Director General sign Agreement on the participation of Serbia in the Union Civil Protection Mechanism in Palace of Serbia , Belgrade on April, 16. 2015. AFP PHOTO / OLIVER BUNIC

„U trenutku kada veliki broj nesreća pogađa Evropu i svet, pristupanje Srbije Mehanizmu naglašava snažnu potrebu i želju za bližom saradnjom na polju bolje prevencije, pripreme i reagovanja u vanrednim situacijama”, izjavio je Hristos Stilijanides, evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama koji danas boravi u Beogradu povodom potpisivanja sporazuma.

Osim što u Mehanizam unosi ekspertizu i resurse, Srbija će imati koristi i od zajedničkih aktivnosti poput razmene znanja i učešća u obukama i sistemima za rano upozoravanje koje finansira EU.

ECB

 

Kontekst

Mehanizam EU za civilnu zaštitu olakšava saradnju u reagovanju u vanrednim situacijama, pripremama i prevenciji između 32 evropske države (28 članica EU kao i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Norveška i Crna Gora). Uz podršku Komisije, učesnice udružuju svoje resurse koje mogu staviti na raspolaganje državama koje su pogođene katastrofama širom sveta. Prilikom aktivacije, Mehanizam koordinira pružanje pomoći.

European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides gave him a plaque of EU Civil Protection  to  Serbia`s Internal Affairs Minister Nebojsa Stefanovic (right) signing of  Agreement on the participation of Serbia in the Union Civil Protection Mechanism   in Palace of Serbia , Belgrade on April, 16. 2015. AFP PHOTO / OLIVER BUNIC

European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides gave him a plaque of EU Civil Protection to Serbia`s Internal Affairs Minister Nebojsa Stefanovic (right) signing of Agreement on the participation of Serbia in the Union Civil Protection Mechanism in Palace of Serbia , Belgrade on April, 16. 2015. AFP PHOTO / OLIVER BUNIC

Evropska komisija upravlja Mehanizmom kroz Koordinacioni centar za reagovanje u vanrednim situacijama. Centar je danonoćno u pripravnosti i nadgleda nivo rizika od nesreća širom sveta a tokom kriznih situacija služi kao informaciono i koordinaciono čvorište.

Serbia`s Internal Affairs Minister Nebojsa Stefanovic (right) and  Claus Sorensen Director General sign Agreement on the participation of Serbia in the Union Civil Protection Mechanism   in Palace of Serbia , Belgrade on April, 16. 2015. AFP PHOTO / OLIVER BUNIC

Serbia`s Internal Affairs Minister Nebojsa Stefanovic (right) and Claus Sorensen Director General sign Agreement on the participation of Serbia in the Union Civil Protection Mechanism in Palace of Serbia , Belgrade on April, 16. 2015. AFP PHOTO / OLIVER BUNIC

Srbija je tokom razornih poplava u maju 2014. već osetila dobrobit evropske solidarnosti kroz Mehanizam EU za civilnu zaštitu. Većina država članica EU je tokom vanredne situacije Srbiji ponudila pomoć u vidu čamaca, helikoptera, pumpi i kompleta humanitarne pomoći. Više od 800 humanitarnih radnika iz država članica EU bilo je raspoređeno u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Evropska komisija je učestvovala u finansiranju transporta pomoći do ugroženih područja. Ta operacija je bila najveća ikada od kako je Mehanizam uspostavljen.

Za dodatne informacije pogledati sajt Humanitarna pomoć i civilna zaštita Evropske komisije.

Podeli

Comments are closed.