Evropski parlament i Savet postigli dogovor o upotpunjavanju bankarske unije

0

Evropski parlament i Savet postigli su načelni dogovor koji bi trebalo da stabilizuje finansijski sistem i olakša preduzimanje mera prema bankama u teškoćama.

Utvrđenim mehanizmom se centralizuje kontrola Evropske centralne banke (ECB) nad bankama u evro zoni i ostalim zemljama članicama koje odluče da se pridruže Bankarskoj uniji.

Prema postignutom dogovoru, ukoliko se banka suoči sa ozbiljnim poteškoćama, ovaj mehanizam će se pobinuti da ona efikasno bude restruktuirana ili zatvorena, sa minimalnim troškovima za poreske obveznike i ekonomiju.

Ovaj “politički dogovor upotpunjuje bankarsku uniju. Ovo će povećati stabilnost kao i poverenje u finansijska tržišta i pomoći će obnovu kreditiranja privrede”, rekao je predsednik Evropske komisije, Žoze Manuel Barozo.

Evropski komesar za unutrašnje tržište, Mišel Barnije, rekao je da “kompromis omogućuje da dovršimo izgradnju bankarske unije u evrozoni”.

“Ovaj drugi stub bankarske unije će nam pomoći da efikasnije upravljamo bankarskom krizom”, rekao je Barnije.

“Zajedno sa reformom finansijskog sektora u svih 28 zemalja, bankarska unija će okončati eru masovnog spasavanja” banaka od strane njihovih vlada, dodao je komesar.

Sporazum mora biti usvojen od strane Evropskog parlamenta i zemalja članica EU u Savetu (prema odluci kvalifikovane većine). Očekuje se da Evropski parlament glasa o ovom zakonu na plenarnom zasedanju u aprilu, dok će ga Savet zvanično usvojiti naknadno.

SRM bi stupio na snagu 1. januara 2015, dok bi odredbe o kaucijama i reorganizaciji počele da se primenjuju od 1. januara 2016, kao što je navedeno u Direktivi o reorganizaciji i oporavku banaka.

Više informacija:

ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/

europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-57_en.htm

Podeli

Comments are closed.