Evropski parlament usvojio izveštaj o napretku Srbije

0

Za izveštaj je glasalo 528 poslanika, protiv su bila 43, dok je 51 bio suzdržan.

STRAZBUR, 16. januar 2014. (FoNet) – Evropski parlament usvojio je danas Izveštaj o napretku Srbije u kojem se pozdravlja pokazana predanost Vlade Srbije evropskim integracijama i Beograd podstiče da nastavi sa reformama koje će mu omogućiti da preuzme obaveze članstva u Evropskoj uniji i efikasno ih ispuni.

Za izveštaj je glasalo 528 poslanika, protiv su bila 43, dok je 51 bio suzdržan.

Ključne reforme

U izveštaju se ističe da sprovođenje reformi ostaje ključni pokazatelj za uspešnost procesa integracije i podstiču vlasti da ulažu više napora na područjima pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobode medija, zaštite svih manjina i ranjivih grupa, kao i njihovih temeljnih prava, strukturnih reformi u privredi, socijalnog dijaloga i poboljšanja klime poslovanja.

Pozdravlja se stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ističe da to predstavlja važan korak u
sklopu postupka evropskih integracija Srbije i pruža opšti okvir za Srbiju i EU kako bi pojačali saradnju na području političkih kriterijuma i usklađivanja zakona.

Evropski parlament pozdravlja briselski sporazum, kojim je otvoren put daljim koracima u procesu evropskih integracija
Srbije i Kosova i korake koji su do sada preduzeti sa obe strane kada je reč o sprovođenju tog sporazuma.

Nastaviti sprovođenje dogovora

Vlasti Beograda i Prištine su podstiču da nastave sprovođenje postignutih dogovora savesno i pravodobno.

Pozdravlja se i održavanje lokalnih izbora na Kosovu, a posebno odziv birača u opštinama gde su Srbi većinska populacija južno od reke Ibar, kao i uredno sprovođenje lokalnih izbora na Kosovu ,koje je evropska promatračka misija okarakterisala kao ključan korak prema stvaranju zajednice srpskih opšina u sklopu procesa normalizacije.

Osuđuju se nasilje i stalna zastrašivanja koja su se dogodila u opštinima Severna Mitrovica i Zvečan i podstiču vlasti Srbije da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se počinitelji priveli pravdi.

Pozdravlja se stav srpskih političkih lidera koji su aktivno podsticali Srbe na Kosovu da učestvuju u izborima, ali istovremeno primećuje da Beograd ne bi smeo ometati politički pluralizam srpske zajednice na Kosovu agitovanjem za bilo koju stranku ili izbornu listu.

Odustati od međusobnih tužbi

Srbija se poziva da uloži veće napore kako bi rešila otvorena pitanja sa Hrvatskom, posebno kada je reč o nestalim osobama, utvrđivanju granice i procesuiranju ratnih zločinaca, čime bi se omogućilo uklanjanje prepreka povlačenju međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

Evropski parlament pozdravlja donošenje Strategije i Akcionog plana reforme pravosuđa i Strategije i Akcionog plana nacionalne borbe protiv korupcije.

Primećuje se da su korupcija i organizirani kriminal širokorasprostranjeni u regionu, što predstavlja prepreku
demokratskom, socijalnom i privrednom razvoju Srbije, navodi se u izveštaju i ukazuje da je pojačana saradnja među zemalja u regionu ključna za efikasno rešavanje tih pitanja.

Evropski parlament iskazuje veliku zabrinutost zbog odluke Ustavnog suda kojom se ukidaju 22 ovlašćenja Autonomne
pokrajine Vojvodine i ostavlja zabrinjavajuće velik broj nerešenih pitanja koja treba rešiti.

Osuđuje se odluka vlasti da zabrani Paradu ponosa u Beogradu planiranu za septembar 2013. godine, kao i prethodne dve godine i poziva na davanje političke podrške na najvišem nivou za ljudska prava pripadnika LGBT.

Ponovno se pozivaju vlasti da nastave sa zalaganjem za uklanjanje nasleđa nekadašnjih komunističkih tajnih službi čime bi se doprinelo demokratizacije Srbije.

Podeli

Comments are closed.