Glavni zaključci Izveštaja o napretku Srbije

0

Srbija u dovoljnoj meri ispunjava političke kriterijume, ali mora da sprovede sveobuhvatne reforme i usredsredi se na osnovne principe, naročito vladavinu prava, uključujući punu primenu slobode izražavanja, reformu javne uprave i ekonomsko upravljanje, zaključuje se u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbiju u procesu pridruživanja EU.

„Ekonomske i strukturne reforme su započete uprkos katastrofalnim majskim poplavama koje su dodatno pogoršale fiskalnu situaciju, čija konsolidacija mora ostati jedan od prioriteta“, navodi se u Izveštaju.

Komisija zaključuje da je za Srbiju od „suštinskog značaja da i ubuduće ostane posvećena regionalnoj saradnji i normalizaciji odnosa sa Kosovom nastavljanjem sprovođenja, u dobroj veri, svih sporazuma postignutih tokom dijaloga“.

„Vlada Srbije je nastavila aktivni angažman ka postizanju cilja pristupanja EU i pokazala spremnost i posvećenost u prvoj fazi pregovaračkog procesa“, ističe se u zaključcima.

Pozivajući na posvećenost sveobuhvatnim reformama, Komisija smatra da bi „rano sprovođenje ustavnih reformi predstavljalo odlučujući napredak u procesu pristupnih pregovora“.

Na planu spoljne i bezbednosne politike, Srbija u periodu pre samog pristupanja „mora postepeno da uskladi svoje politike i stavove sa politikama EU“, dodaje se u Izveštaju.

Komisija poziva Srbiju na „usklađivanje pravnih tekovina u svim oblastima“ sa zakonodavstvom EU, a naročito u oblastima energetike, uključujući one koje se odnose na gasovod Južni tok.

„Usvajanje akata po hitnom postupku u Parlamentu bi trebalo ograničiti na situacije u kojima je takav postupak neizbežan“ smatra Komisija i poziva na „poštovanje preporuka nezavisnih regulatornih tela“.

Takođe se poziva na primenu strategija za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije za period 2013-2018 koja je u ranoj fazi i podršku kroz snažne mehanizme nadgledanja i koordinacije.

„Neophodno je uložiti značajne napore kako bi se rešio problem velikog budžetskog deficita i to racionalizacijom državne potrošnje, obnovom fiskalne discipline i unapređenjem sistema prikupljanja poreza“, navodi se u Zaključcima.

Komisija pohvaljuje održavanje Parade ponosa kao „jedan od važnih događaja kada je reč o efikasnom ostvarivanju ljudskih prava u celini a posebno prava LGBTI zajednice“.

Glavni zaključci Izveštaja o napretku Srbije

Proširenje EU u 2014. i ubuduće: napredak i izazovi

Dodatne informacije

Podeli

Comments are closed.