Izveštaj SIGMA konstatovao napredak u funkcionisanju javne uprave

0

Srbija je u poslednje dve godine postigla značajn napredak u funkcionisanju javne uprave, a istraživanja pokazuju da građani imaju sve pozitivniji stav prema radu službenika, jedan je od nalaza izveštaja SIGMA za 2019. godinu.

SIGMA je zajednička inicijativa koju sprovode Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i EU i najvećim delom finansira EU, a već 27 godina promoviše dobro upravljanje u Evropi.

Ova inicijativa trenutno sarađuje sa zemljama kandidatima za članstvo u EU i potencijalnim kandidatima, kao i sa susednim državama i pruža im podršku u aktivnostima koje unapređuju i jačaju sisteme javne uprave i upravljanja.

SIGMA stručnjaci su aktivni u šest osnovnih ekspertskih oblasti: strateški okvir reforme javne uprave, razvoj i koordinacija politike, javne usluge i kadrovsko upravljanje, odgovornost, pružanje usluga, upravljanje javnim finansijama, javne nabavke i eksterna revizija.

Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, ocenjuje da je moderna, efikasna i transpraentne javna uprava ključna za to da ona bude pouzdan servis građana.

„EU je reformu javne uprave pomogla sa 80 miliona evra i zadovoljni smo što počinju da se vide rezultati“, kaže ambasador Fabrici. On dodaje i da je Godišnji izveštaj Evropske komisije ukazao na oblasti gde je potrebno više rada, poput transparentnosti javnih nabavki i kompletne državne uprave.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocenjuje da je reforma javne uprave, uz vladavinu prava i ekonomske reforme, jedan od tri ključna stuba evropskih integracija Srbije.

„Ovaj izveštaj nam daje snažan podsticaj da nastavimo dalje. Srbija zna kakva treba da postane uprava da bi građani u svakom trenutku bili uvereni u to da smo mi tu zbog njih, a ne oni zbog nas“, naglašava predsednica Vlade.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić navodi da je od izuzetnog značaja uspostavljanje informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima koji će značajno olakšati rad zaposlenima u jedinicama za kadrove, jer će ih osloboditi dosadašnjih komplikovanih procedura.

„Omogućićemo i bolju mobilnost kadrova kroz unapređenu evidenciju internog tržišta rada. Siguran sam da će ovo znatno doprineti unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u Srbiji“, kaže ministar Ružić.

Iz Ministarstva najavljuju i rad na Strategiji reforme javne uprave za period od 2021. do 2030. godine.

Putem Servisne magistrale organa do danas je razmenjeno 5.300.000 dokumenata po službenoj dužnosti, a na Portalu eUprava registrovano je 960.000 korisnika, zakazano je 1.300.000 termina za lična dokumenta, do je 190.000 beba registrovano putem informacionog sistema ”Bebo, dobro došla na svet”, sumirao je rezultate digitalizacije direktor Kancelarije Vlade Srbije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Podeli

Comments are closed.