Kad žene napreduju, napreduje i društvo

0

Izjava visoke predstavnice EU, Ketrin Ešton, povodom Međunarodnog dana žena.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i politiku bezbednosti i potpredsednica Evropske komisije, izdala je sledeću izjavu danas:

„Danas povodom Međunarodnog dana žena, mi slavimo pravi preobražaj kroz koji prolaze prava žena, zahvaljujući individualnim postignućima kao i zajedničkom angažmanu u političkom životu. Žene su napravile veliki napredak, ali i dalje je dug put do ostvarivanja ideje o svetu u kom ne postoji diskriminacija žena. Jednak pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama kao i šansa da se postane pravim učesnikom političkog života su prava svakoga od nas i od suštinske je važnosti za demokratiju. Dugoročna stabilnost i razvoj mogu biti postignuti samo ako se reši pitanje nasilja i diskriminacije nad ženama.

Evropska unija je i dalje posvećena promociji rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena. Trenutno je oko 200 projekata i inicijativa finansiranih od strane EU u toku, a njihov cilj je pružanje pomoći ženama da imaju koristi od obrazovanja i zdravstvene zaštite, da žive i rade bez opasnosti od nasilja i diskriminacije kao i da zauzmu mesto u društvu koje im pripada. Prava žena i devojaka su univerzalni prioritet za EU, a on se ogleda u aktuelnim diskusijama koje su u okviru programa za iskorenjivanje siromaštva i održivog razvoja.

Kada žene napreduju, napreduje i društvo; kada žene stradaju, stradaju i društva u kojima žene žive. Imala sam čast da se sastanem sa mnogim inspirativnim ženama koje su svojim mukotrpnim radom i žrtvama igrale izvanrednu ulogu u istoriji svojih zemalja. Danas odajem počast ovim ženama, čije su hrabrost i odlučnost popločale put budućim generacijama.”

Podeli

Comments are closed.