Komesar Navračič: Erasmus+ prekretnica u životu 5 miliona evropskih studenata

0

Novi dokazi pokazuju da Erasmus+ učenike čini uspešnijim u svom ličnom i profesionalnom životu i pomaže univerzitetima da postanu inovativniji, rezultati su dva nezavisna istraživanja koja je danas objavila Evropska komisija.

Velike studije zasnovane na informacijama prikupljenim od skoro 77 000 studenata i predavača, kao i preko 500 organizacija, mere i analiziraju uticaj programa Erasmus + na njegove glavne korisnike. Rezultati pokazuju kako program EU pomaže pripremiti mlade Evropljane za novu digitalnu eru i napredovati u njihovim budućim karijerama. Erasmus + takođe povećava inovacioni kapacitet univerziteta, njihov međunarodni angažman i sposobnost da odgovore na potrebe tržišta rada.

„Impresivno je videti kako Erasmus + omogućava mladim ljudima da napreduju na modernom tržištu rada i u raznolikom društvu. Srećan sam što vidim da se Erasmus + studenti osećaju spremnijim da prihvate nove izazove, da imaju bolje izglede za karijeru i da su svesniji prednosti koje EU donosi u njihov svakodnevni život. Istovremeno, univerziteti koji učestvuju u Erasmus + ne samo da su više internacionalni, već su i bolje pozicionirani da odgovore na potrebe tržišta rada“, kaže evropski komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navračič.

Ključni nalazi studija su:

  • Erasmus+ pomaže učenicima da pronađu željenu karijeru i brže dobiju posao;
  • Erasmus+ podstiče evropski osećaj pripadnosti;
  • Erasmus+ podržava digitalnu transformaciju i socijalno uključivanje.

Drugi nalazi pokazuju da su bivši Erasmus + studenti zadovoljniji svojim poslom u odnosu na one koji nisu otišli ​​u inostranstvo. Oni takođe imaju karijere koje su više vezane van državnih granica i gotovo su im dvostruko veće šanse za rad u inostranstvu. Erasmus + takođe podržava preduzetništvo. Jedan od četiri projekta saradnje je doprineo preduzetničkom obrazovanju i ojačao preduzetništvo. Trećina projekata pomogla je da se stvore start-up biznisi.

Između 2014. i 2018. godine, više od 2 miliona studenata i zaposlenih u visokoškolskim ustavnovama period učenja, obuke ili nastave proveo je u inostranstvu kao deo programa Erasmus +. Tokom istog perioda, skoro hiljadu Erasmus + strateških partnerstava između visokoškolskih ustanova i 93 saveza znanja između univerziteta i preduzeća dobilo je sredstva EU. Više od 40 procenata ovih obučenih studenata i akademskog osoblja u veštinama koje se odnose na okolinu i klimatske promjene, energiju i resurse, digitalne (ICT i digitalne veštine) i preduzetništvo.

Kompletan tekst dve studije možete pročitati ovde i ovde.

Podeli

Comments are closed.