Komisija je usvojila novi set ekoloških kriterijuma u okviru šeme EU Ecolabel koja će od sada obuhvatati računare (personalne, laptopove i tablet računare), nameštaj i obuću.

Proizvođači koji žele da iskoriste prednosti oznake EU Ecolabel će morati da poštuju stroge zahteve u čijem fokusu je ekološki učinak proizvoda, ali i njihova bezbednost i drugi društveni aspekti. „Oznaka Ecolabel promoviše prelazak Evrope na cirkularnu ekonomiju, pri čemu istovremeno podržava održivu proizvodnju i potrošnju. Zahvaljujući transparentnim ekološkim kriterijumima, potrošači će moći da donose informisane odluke bez pravljenja kompromisa u pogledu kvaliteta. Sa druge strane, oznaka Ecolabel nagrađuje proizvođače koji izaberu da svoje proizvode dizajniraju tako da budu trajni i popravljivi, odnosne proizvođače koji promovišu inovacije i očuvanje resursa,” izjavio je komesar za zaštitu životne sredine, pomorska pitanja i ribarstvo Karmenu Vela. Da bi ispunili uslove za dobijanje oznake EU Ecolabel, proizvođači računara će morati da prilikom dizajna i proizvodnje uzmu u obzir energetsku efikasnost i mogućnost nadgradnje uređaja kao i u kojoj meri je uređaj moguće na jednostavan način rastaviti, sastaviti i reciklirati njegove delove. U slučaju nameštaja, novi kriterijumi od proizvođača zahtevaju sveobuhvatniju procenu životnog ciklusa i obraćanje naročite pažnje na opasne materije i njihove ostatke koje bi mogle da utiču na zagađenje vazduha u zatvorenim prostorijama. Nakon odredbi o priznatim međunarodnim standardima rada, posebna pažnja je posvećena unapređenju korporativne društvene odgovornosti u pogledu uslova rada koji važe na mestu finalne dorade obuće. Revidirani kriterijumi će biti na snazi šest godina od datuma njihovog usvajanja.