Korak bliže ka efikasnijem pravosuđu

0

Intenzivnom saradnjom sa Vrhovnim kasacionim sudom, četiri apelaciona suda, 25 viših i 66 osnovnih sudova, Ministarstvom pravde, Pravosudnom akademijom, Visokim savetom sudstva, centrima za posredovanje i medijatorima, projekat EU podrške Vrhovnom kasacionom sudu je postigao izuzetne rezultate u oblasti smanjenja zaostalih predmeta, alternativnog rešavanja sporova sa fokusom na medijaciju i usklađivanje sudske prakse. Kako je istaknuto na konferenciji, opipljivi rezultati značajno su doprineli efikasnosti pravosudnog sistema i jačanju javnih pravosudnih organa, obezbeđujući tako građanima Srbije poboljšanu pravnu sigurnost, lakši pristup pravdi i transparentniji uvid u rad pravosuđa.

Rezultati postignuti tokom dve i po godine primene projekta EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu predstavljeni su na današnjoj konferenciji – događaju kojim se zatvara projekat.

Tokom otvaranja konferencije, učesnicima su se obratili vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, ministar pravde, Maja Popović, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbije, ambasador Sem Fabrici i vođa tima projekta, Dimitrije Šujeranović.

„Vladavina prava čini srž pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Reforme pravosudnog sistema igraju presudnu ulogu u ovom pogledu. Nezavisnost, odgovornost i efikasnost su tri ključna pokretača ovih reformi. Danas smo sa Ministarstvom pravde i Vrhovnim kasacionim sudom razgovarali o rezultatima uspešnog projekta kojim je EU podržala poboljšanje efikasnosti sudova. Neki podaci govore sve: trajanje procesa i zaostaci su prepolovljeni. Ovaj projekat pokazuje kako EU i Srbija mogu naprave promenu radeći zajedno sa svim zainteresovanim stranama. Rezultati bi sada trebali biti održivi na duži rok. EU će i dalje izdvajati resurse za podršku reformi u sektoru vladavine prava“, rekao je ambasador Fabrici.

Konferencija je okupila više od 200 učesnika – predstavnika visokih pravosudnih institucija, predsednika sudova, sudija, advokata, medijatora, predstavnika Delegacije EU, kao i predstavnika drugih donatorskih projekata u sektoru vladavine prava i donatorske zajednice u Republika Srbija.

Projekat EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu finansira Evropska unija, sa ukupnim budžetom od 2,3 miliona evra, a sprovodi konzorcijum koji predvodi Britanski savet u saradnji sa Alternative Consulting i 4Digits Consulting. Implementacija projekta započela je u septembru 2018. godine, a završava se 28. februara 2021. Cilj projekta je bio da doprinese unapređenju pravosudnog sistema i vladavine prava u Republici Srbiji, kao i daljem usklađivanju sa standardima EU u oblasti pravde.

Podeli

Comments are closed.