Menjanje toka evropskih mora i okeana

0

Zemlje članice podnele su izveštaj o stanju u kome se nalazi morska voda, o onome što nazivaju “dobrim stanje životne sredine”, kao i o ciljevima postavljenim u svrhu postizanja dobrog statusa.

Novi izveštaj podnet danas oslikava zabrinjavajuću sliku o evropskim morima. Analiza Komisije pokazuje stanje morske životne sredine koje će zahtevati hitne napore kako bi se popravilo do 2020. Analiza će biti predstavljena na konferenciji “Zdravi okeani – produktivni ekosistemi” (HOPE) koja se održava u Briselu od 3-4. marta.

Komesar za životnu sredinu, Janez Potočnik, je rekao: „Poruka je jasna: evropska mora i okeani nisu u dobrom stanju. Ali mi od ovih mora zavisimo i moramo da pronađemo ravnotežu. Ovo znači nalaženje načina da se iskoristi privredni potencijal, radi povećanja privrednog rasta i stvaranja radnih mesta, ali bez povećanja pritiska na ovu ionako osetljivu sredinu.”

Izveštaj, zajedno sa „Morskim porukama“ Evropske agencije za zaštitu životne sredine, nudi prvi sveobuhvatni pregled stanja voda u morima EU. Zemlje članice podnele su izveštaj o stanju u kome se nalazi morska voda, o onome što nazivaju “dobrim stanje životne sredine”, kao i o ciljevima postavljenim u svrhu postizanja dobrog statusa. Saznanja iz izveštaja praćena su preporukama za četiri morska regiona ali i za svaku zemlju članicu posebno. Izveštaj pokazuje da:

  • Zahvaljujući icrpnim izveštajima koje su podnele zemlje članice, sada znamo mnogo više o našim morima i okeanima, koji su problemi i šta možemo da učinimo da popravimo situaciju.
  • Najviše pokazatelja je u crvenoj zoni, kao na primer da je 88% rezerva ribe ugroženo u Sredozemlju i Crnom moru.  Ali održivost ulova se popravlja, iako sporo.
  • Veći napori su neophodno da bi se dostigli ciljevi EU 2020 na planu zdravijih i produktivnijih evropskih mora.
  • Napori koji vode ka popravljanju situacije su ometani nedostatkom saradnje između zemalja članica: bolje stanje bi bilo postignuto lakše, i znatno jeftinije, kada bi zemlje članice pojačale međusobnu saradnju. 

Sledeći koraci

O ovim nalazima kao i putu napred, biće razgovora od 3-4. marta u Briselu na HOPE  konferenciji, koja će ujediniti vlade, NVO, akademski svet i ostale interesne grupe koje rade sa ili u vezi sa Evropskom morskom životnom sredinom u Briselu. Konferencija će biti prenošena internetom. 

Pozadina

Izveštaj koji je danas podnet, vidimo šest godina nakon usvajanja okvirne direktive o morskoj strategiji. Direktiva ima za cilj da obezbedi dobro stanje životne sredine morske vode u EU do 2020, i da zaštiti izvore od kojih zavisi privreda vezana za morsku sredinu. Integrišući sve koncepte zaštite životne sredine i održive upotrebe, direktiva se vodi pristupom ekosistema u upravljanju svim aktivnostima čoveka koje imaju uticaj na morsku životnu sredinu.

Pod direktivom, zemlje članice razvijaju strategije za sopstvenu morsku vodu kako bi im unapredile nivo zaštite. Ove strategije se moraju ažurirati stalno i razmatrati na svakih 6 godina. 

Za više informacija:

Izveštaj Komisije, koji sadrži preporuke za svaku morsku regiju i svaku zemlju članicu koja ima izlaz na more, je dostupan zajedno sa pregledom budućeg izveštaja Evropske agencije o zaštiti životne sredine o stanju morske životne sredine ali i podrobnom analizom izveštaja zemalja članica.

Detalji HOPE konferencije kao i kako se registrovati ili gledati internet prenos

Izveštaj Evropske agencije o zaštiti životne sredine o stanju evropskih mora

Takođe pogledajte

Podeli

Comments are closed.