„Na Svetski dan voda pamtimo koliko je pristup dovoljnoj količini sigurne, pitke, fizički i ekonomski pristupačne vode preduslov za pristojan život. Osnovna ljudska prava na bezbednu vodu za piće i čistoću odnose se na svako ljudsko biće i potpuno su priznata i podržana od strane EU u svojim diplomatskim naporima i razvojnoj politici.

Ipak, preko 2 milijarde ljudi širom svijeta nema pristup pitkoj vodi, a 340.000 dece mlađe od pet godina godišnje umire od nesigurne vode za piće i infekcija zbog loših sanitarnih uslova. U nekim delovima sveta, previše žena i dece i dalje mora da hoda kilometrima u nehumanim uslovima da bi pristupilo izvorima pitke vode.

Rastuće tenzije i sukobi zbog pristupa i korištenja vode, sve veće pretnje nedostatkom vode i preostalog lošeg kvaliteta vode imaju potencijal da utiču na mir i sigurnost u nekoliko regija. Potreba za kolektivnim rešavanjem posledica klimatskih promena povezanih s vodom i sukoba oko prisvajanja i prekomernog iskorištavanja vodenih resursa je stoga veliki izazov našeg vremena.

Promovisanje prekogranične saradnje na svim nivoima je najefikasnije sredstvo za osiguranje mira i dijaloga. Zato je EU prošle godine odlučila da pojača svoje angažovanje u oblasti vodne diplomatije. Usvajanje novog pristupa našim politikama o vodi, rešavanje rastućih izazova klimatskih promena i uzimanje u obzir globalnih obaveza EU prema Agendi 2030 o održivom razvoju, Pariskom sporazumu o klimatskim promenama i Evropskom konsenzusu o razvoju bio je od najvećeg značaja u okviru EU multilateralnih inicijativa.

Univerzalni pristup vodi i sanitaciji je takođe dugogodišnji ključni element razvojne saradnje EU. Tokom poslednje decenije potrošili smo više od 2,5 milijarde evra na vodu i sanitaciju u 62 zemlje, uglavnom u afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama, kao i u našem susjedstvu. U mnogim od ovih zemalja implementiramo projekte zahvaljujući snažnoj saradnji sa našim UN partnerima – UNICEF-om, UNESKO-om i UNECE-om – i međunarodnim finansijskim institucijama kao što je Svetska banka.

Snažno se protiveći upotrebi vode kao oružja u ratu, EU će nastaviti svoj neumorni rad na sprečavanju i rešavanju sukoba, doprinoseći pravednom, održivom i integrisanom upravljanju vodnim resursima, a promovisaće i otpornost na klimatske promene i druge uticaje na vode. EU veruje da je univerzalna ratifikacija i dosledna primena međunarodnih konvencija, kao što su Konvencija UN-a o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera, kao i Konvencija UN-a o zakonu o korištenju međunarodnih vodotoka koji nisu navigacijski ključni mirno upravljanje prekograničnim vodnim resursima.

Samo kroz saradnju i partnerstvo sa našim državama članicama, međunarodnim i regionalnim organizacijama, privatnim sektorom, kao i civilnim društvom i borcima za ljudskih prava, možemo postići napredak i osigurati univerzalni pristup vodi za ličnu i kućnu upotrebu i povećati potencijal kao sredstvo za podsticanje održivog mira,“ stoji u saopštenju Visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogerini.