Obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti

0

Međunarodni dan zaštite podataka obeležen je u Beogradu konferencijom koja je održana u Klubu poslanika, u organizaciji kancelarija Poverenika za zaštitu.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, navodi da je tema zaštite ličnih podataka jedan od najvećih izazova modernog doba.

Zaštita ličnih podataka je jedan primer gde Evropa trenutno ima globalno liderstvo. Evropski pravni okvir za zaštitu ličnih podataka postao je model širom sveta koji ima ogroman uticaj na druge kontinente i zemlje – mnoge su reformisale svoje nacionalne zakone u skladu sa evropskim standardima”, kaže ambasador Fabrici.

Generalna uredba o zaštiti podataka EU (GDPR) usvojena je 2016. godine, čime je zaštita privatnosti i naših podataka ne samo osnovno pravo u EU, već i zakonska obaveza, navodi šef Delegacije EU u Srbiji.

Jača pravila o zaštiti podataka znače da ljudi imaju veću kontrolu nad svojim ličnim podacima, a preduzeća imaju koristi od jednakih uslova, zaključuje ambasador Fabrici.

Poverenik Milan Marinović je ukazao da je Srbija 22. novembra 2019. godine potpisala Protokol kojim se menja Konvencija 108, poznatiji kao Konvencija 108+, ali ga još nije ratifikovala. Kao jedan od problema pokrenuto je pitanje zašto velike kompanije, Gugl i Fejsbuk, u Srbiji čak nemaju svog predstavnika, a obavezne su po zakonu.
Ako nemaju ti građani koji koriste te usluge mogućnost da se nekome obrate ispred kompanije, to značajno otežava zaštitu njihovih ličnih prava. Ja sam poslao pismo na sedište tih kompanija u Kaliforniju pred Novu godinu, nemam još uvek povratnu informaciju”, navodi Marinović.

Photo: Beta

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio kaže da je zaštita podataka o ličnosti fundamentalno pravo koje ostvaruje svaki građanin.

“Institucije moraju da štite individualna prava podataka i da sankcionišu one koji krše zakon. Neki noviji događaji svedoče o tome koliko je dug put u ostvarivanju tog cilja. Građani u Srbiji moraju da budu aktivniji u potražnji zaštite podataka o ličnosti”, naveo je Oricio.

Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske Igor Vulje navodi da su u toj zemlji uvedene veoma oštre kazne za one koji krše zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

One sežu i do 20, odnosno 40 miliona evra i to su najveće moguće granice: Uvedene su zbog svetskih internetskih kompanija i društvenih mreža”, istakao je Vulje.

Photo: Beta

Pre 14 godina, Savet Evrope odlučio je da pokrene Dan zaštite podataka koji se obeležava svake godine 28. januara, na dan kada je Konvencija Saveta Evrope o zaštiti podataka, poznata kao „Konvencija 108“, otvorena za potpisivanje. Dan zaštite podataka sada se u svetu obilježava i naziva se Danom privatnosti izvan Evrope.

Na ovaj datum, vlade, parlamenti, nacionalna tela za zaštitu podataka i drugi akteri sprovode aktivnosti na podizanju svesti o pravima na zaštitu ličnih podataka i privatnost. One mogu uključivati kampanje koje su namenjene široj javnosti, obrazovne projekte za nastavnike i studente, otvorena vrata u agencijama za zaštitu podataka i konferencije.

Podeli

Comments are closed.