Evropska komisija bi trebalo da „pod hitno” predloži „delotvoran i sveobuhvatan evropski program zaštite uzbunjivača”, poručili su članovi Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta u ponedeljak.

Takav program bi trebalo da obuhvati mehanizme zaštite uzbunjivača u kompanijama, telima javne vlasti i neprofitnim organizacijama, poručuju iz Odbora.

Poslanici se takođe zalažu za uspostavljanje nezavisnog tela EU, sa kancelarijama u državama članicama, koje bi pomagalo uzbunjivačima da „pronađu prave kanale za odavanje informacija o mogućim nepravilnostima” koje se tiču finansijskih interesa EU.

Izvestilac Denis de Jong, čiji izveštaj je dobio jednoglasnu podršku Odbora, kaže da pitanje „uzbunjivača već godinama unazad predmet interesovanja Odbora za budžetsku kontrolu i to ne samo u kontekstu uzbunjivača iznutra, odnosno osoblja institucija EU koje prijavljuje nepravilnosti, već i u kontekstu uzbunjivača izvan institucija Unije. I dok prvi uživaju zaštitu propisa EU, zaštita potonjih zavisi od nacionalnih zakona.”

„Situacija varira između država članica. Zato i postoji potreba za zakonodavnim instrumentom kao i nezavisnom evropskom institucijom koji će štititi one koji nisu zaposleni u institucijama EU”, dodao je.

Privremena služba za uzbunjivače pri Evropskom parlamentu

Poslanici su pozvali na uspostavljanje specijalne jedinice u okviru Evropskog parlamenta koja bi imala svoj veb-sajt, telefonsku liniju i kontakt tačke preko kojih bi uzbunjivači mogli da odaju informacije vezane za finansijske interese Unije.

Ova jedinica bi takođe pomogla pri zaštiti uzbunjivača od mogućih mera odmazde do uspostavljanja gorepomenutog nezavisnog tela. Poslanici takođe podstiču Komisiju da uspostavi slične procedure i za svoje zaposlene. Parlament će o ovim predlozima glasati na plenarnoj sednici u februaru.