Nepune tri nedelje nakon što je Komisija iznela predlog, ministri unutrašnjih poslova EU danas su doneli odluku o premeštaju 120.000 izbeglica iz Grčke, Italije i drugih država članica koje su najpogođenije izbegličkom krizom. U saopštenju izdatom nakon donošenja odluke navodi se da Komisija sada ima mogućnost da u naredne dve godine premesti 160.000 ljudi kojima je potrebna međunarodna zaštita. Komisija i tela EU će zajedno sa državama članicama koordinirati primenu mehanizma za premeštaj na terenu.

U saopštenju se ističe da Evropska komisija neprekidno radi na pronalaženju koordiniranog evropskog odgovora na izbegličku krizu. „Premeštaj je deo sveobuhvatnog pristupa u rešavanju izbegličke krize. Od ministara unutrašnjih poslova se očekuje da usvoje i ostale predloge Komisije, uključujući i listu slobodnih zemalja porekla i predloge za dalju reformu Dablinskog sistema na narednom sastanku Saveta za pravosuđe i unutrašnje poslove 8. oktobra. Istovremeno treba raditi na rešavanju temeljnih uzroka izbegličke krize. Zato će šefovi država i vlada sutra razgovarati o hitnim merama koje su neophodne za rešavanje nestabilnosti u našem okruženju i smanjenje pritiska na susedne zemlje”.

Komisija će nastaviti da tesno sarađuje sa Evropskim parlamentom, Savetom i 28 država članica, kao i sa trećim zemljama poput Srbije i Turske, navodi se u saopštenju Evropske komisije.