Održan forum o borbi protiv korupcije

0

Unapređenje efikasnosti u borbi protiv korupcije i jačanje mehanizama za prevenciju korupcije, najvažniji su ciljevi Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. O ovoj temi, godinu dana od početka primene novog Zakona, u Nišu su govorili šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, ministri u Vladi Srbije Nela Kuburović i Nebojša Stefanović, kao i šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio.

Projekat Prevencija i borba protiv korupcije finansijski je podržala Evropska unija.

„Izuzetno mi je drago što danas razgovaramo o postignutim rezultatima u sprovođenju Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Ovaj Zakon, zajedno sa celokupnim zakonodavnim i institucionalnim okvirom, jedan je od najsnažnijih alata koji Srbija ima na raspolaganju da se izbori sa ovom opasnošću na delotvoran način,“ istakao je ambasador Fabrici.

Od početka primene Zakona, Srbija je skoro u potpunosti uspostavila institucionalni okvir i taj sistem počeo je da donosi prve rezultate, rekao je ambasador Fabrici i dodao da je jedno od najvažnijih pitanja za svaku državu je borba protiv korupcije.

„EU je spremna da obezbedi dodatnu podršku državnim organima Srbije u borbi protiv korupcije. Srbija ima dobru strategiju, ali ja važno da se uspostavi sistem koji funkcioniše i na tom polju joj je EU saveznik“ istakao je ambasador Fabrici.

Govoreći o korupciji, ambasador je ovaj problem uporedio sa rakom i ukazao na činjenicu da ono što počinje blagim, nepovezanim simptomima može brzo eskalirati u izuzetnu sistemsku opasnost, koja u velikoj meri šteti društvu. Kako bi se država i društvo na pravi način suočili sa korupcijom, neophodno je da postoji dugoročan, kompleksan i posvećen pristup, dodao je ambasador.

Uloga Ministarstva pravde Republike Srbije bila je da obezbedi normativni okvir, ponudi nove metode i alate kako bi se nadležnim institucijama pružila pomoć u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prema rečima ministarke Kuburović, ostvaren je značajan napredak po pitanju unapređenja saradnje svih relevantnih organa i institucija, uspostavljanjem mreže oficira za vezu iz 13 relevantnih institucija, pri čemu je svako od njih prošao specijalizovanu obuku.

„Ovo je bila godina izazova za sve nas. Nakon godinu dana od početka primene Zakona, mogu da kažem da su prvi koraci u ovoj borbi bili uspešni“ dodaje ministarka Kuburović, izdvajajući statistiku da je primenom Zakona doneto 448 presuda, od čega su 444 osuđujuće, a većinu presuda prate zatvorske kazne.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pohvalio je rad Ministarstva pravde na primeni novog zakona i zahvalio se na podršci EU.

„Država prepoznaje potrebu da se sistemski bori protiv korupcije. Sistemska borba znači da sve institucije moraju aktivno da se bore, a ne samo nekoliko institucija pojedinačno,“ poručio je ministar Stefanović.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio istakao je da ta organizacija, radeći u bliskom partnerstvu sa institucijama Republike Srbije, pruža podršku naporima u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, privrednog kriminala i terorizma.

,,Misija OEBS-a će nastaviti da unapređuje kapacitete sudija, javnih tužilaca, policijskih službenika u oblasti istraživanja, vođenja optužnica, izricanja presuda u domenu privrednog kriminala i korupcije,“ rekao je Oricio.

Na forumu u Nišu, učesnicima su se obratili i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić i zamenica Republičkog javnog tužioca Zorica Stojšić.

Podeli

Comments are closed.