Zajednička izjava predsedavajućeg Odbora za spoljne poslove i ko-predsedavajućeg Grupe za demokratsku podršku i koordinaciju izbora Dejvida MEKALISTERA (Evropska narodna partija, Nemačka), Tanje FAJON (Socijalisti i demokrate, Slovenija) i Vladimira BILČIKA (Evropska narodna partija, Slovačka), nakon formalnog pokretanja procesa međustranačkog dijaloga posredstvom Evropskog parlamenta sa Narodnom skupštinom Srbije 1. marta 2021.

Danas je Evropski parlament formalno pokrenuo drugu fazu procesa međustranačkog dijaloga sa Narodnom skupštinom Srbije, nakon prve faze koja se odigrala krajem 2019.

Imali smo konstruktivan sastanak sa predsednikom Skupštine Ivicom Dačićem, koji sa nama posreduje u procesu, i dogovorili smo se o narednim koracima koji će podržati konsenzus i izgradnju poverenja širom političkog spektra u Srbiji.

Čvrsto verujemo da je proces međustranačkog dijaloga posredstvom Evropskog parlamenta u najboljem interesu Srbije. To je važan element u nastojanjima zemlje da dodatno ojača demokratiju i poveća poverenje građana u institucije i izborni proces.

U tom procesu uloga Evropskog parlamenta nije da ponudi gotova rešenja već da potpomogne dijalog u kom bi političke partije došle do dogovora o relevantnim pitanjima i temama od obostranog interesa.

Četiri člana tima za posredovanje Evropskog parlamenta su Vladimir Bilčik, stalni izvestilac Odbora za spoljne poslove za Srbiju, Tanja Fajon, predsedavajuća Delegacije za odnose sa Srbijom, i dva bivša poslanika Evropskog parlamenta, Eduard Kukan i Knut Flekenštajn.

Tokom druge faze procesa međustranačkog dijaloga, tim za posredovanje će obaviti niz konsultacija sa svim relevantnim akterima u Srbiji o agendi predstojeće runde međustranačkog dijaloga. Tim će predložiti Narodnoj skupštini potencijalne učesnike i teme od zajedničkog interesa koje se utvrde tokom konsultacija.

Osnovne informacije

Prva faza međustranačkog dijaloga se odvijala od oktobra do decembra 2019. Više informacija na: https://www.europarl.europa.eu/globaldemocracysupport/en/mediation-and-dialogue/jean-monnet-dialogues

Ranija izjava o međustranačkom dijalogu:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210202IPR96905/serbia-statement-of-the-foreign-affairs-committee-chair

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81703/meps-committed-to-work-with-the-new-serbian-parliament