Podrška razvoju plave energije

0

Okeanska energija obuhvata sve tehnologije s ciljem prikupljanja obnovljive energije mora i okeana, osim energije vetra na moru. Iskorišćavanje te energije doprinelo bi smanjenju emisija ugljendioksida u industrijama EU-a, a Evropi omogućila sigurnu i pouzdanu obnovljivu energiju.

Poverenici Maria Damanaki i Günther Oettinger predstavili su novi plan delovanja kojim se želi pospešiti daljni razvoj sektora obnovljive okeanske energije u Evropi. Ključni element tog plana delovanja je uspostavljanje Foruma za okeansku energiju u kojemu će se zainteresovani okupljajati u cilju jačanja kapaciteta i podsticanja saradnje. Planom delovanja, trebalo bi podržati tek nastali sektor „plave energije”, s ciljem njegove potpune industrijalizacije. Okeanska energija obuhvata sve tehnologije s ciljem prikupljanja obnovljive energije  mora i okeana, osim energije vetra na moru. Iskorišćavanje te energije doprinelo bi  smanjenju emisija ugljendioksida u industrijama EU-a, a Evropi omogućila sigurnu i pouzdanu obnovljivu energiju.

Evropska poverenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Kako je naglašeno u našoj strategiji plavog rasta, mora i okeani bi mogli  stvoriti ogroman industrijski kompleks  i preko potrebna radna mesta. To se može postići pomažući sektoru okeanske energije da se  kroz inovacije u potpunosti razvije  osiguravajući tako Evropi čistu i obnovljivu energiju.”

Evropski poverenik za energiju Günther Oettinger izjavio je: „Okeanska energija ima znatan potencijal povećanja sigurnosti snabdevanja . Ovom se Komunikacijom želi doprineti promociji tehnoloških inovacija i postići ciljeve strategije Evropa 2020.godine  i više. Razvojem širokog portfelja izvora obnovljive energije koji obuhvata i okeane, olakšava se i njihovo uključivanje u evropski energetski sistem.”

Potencijal

Globalno raspoloživi izvori okeanske energije premašuju naše sadašnje i predviđene buduće potrebe za energijom. Tu bi energiju mogli prikupljati na brojne načine, na primer kroz energiju talasa i energiju plime i oseke. Iskorišćavanjem okeanske energije EU bi još više napredovao u postizanju niskougljenične industrije, a smanjenjem zavisnosti od fosilnih goriva povećala bi se energetska sigurnost. Osim toga, okeanskom energijom potpomoglo bi se uravnoteživanje proizvodnje drugih obnovljivih energija, poput energije vetra i solarne energije, kako bi se osiguralo stabilno ukupno snabdevanje obnovljivom energijom . Takođe, okeanska energija može stvoriti nova, visokokvalitetna radna mesta, posebno u evropskim obalnim područjima koja su često izložena visokoj nezaposlenosti.

Uprkos nesumljivom  potencijalu,  novi sektor se suočava sa nekoliko izazova za koje je potrebno pronaći rešenje kako bi mu se omogućilo da iskoristi privredne i ekološke prednosti i postane troškovno konkurentan drugim oblicima proizvodnje električne energije:

  • troškovi  tehnologije su visoki, a pristup finansiranju otežan
  • postoje znatne infrastrukturne prepreke, poput problema povezanosti mreže ili pristupa odgovarajućim lučkim objektima i namenskim plovilima
  • postoje administrativne prepreke, poput složenih postupaka izdavanja dozvola i davanja saglasnosti, koje mogu dovesti do usporavanja projekata i povećanja troškova
  • pitanja životne sredine  koje je potrebno riešiti, uključujući potrebu za povećanjem istraživanja u pogledu uticajâ na prirodu  i poboljšanjem informisanosti o tim uticajima.

Komisija već podupire nekoliko inicijativa o okeanskoj energiji. Ovim će se planom djelovanja za okeansku energiju stvoriti forum za razmenu postojećeg znanja i stručnosti, stvaranje sinergija, pružanje kreativnih rešenja i podsticanjae razvoja navedenog sektora. Reč je o sredstvu kojim se zainteresovanima  želi pomoći u razvoju strateškog plana za sektor okeanske energije, koji bi u kasnijoj fazi mogao postati temelj evropske industrijske inicijative.

Dodatne informacije

Podeli

Comments are closed.