U okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, pregovaračko pogavlje 19 koje obuhvata oblast socijalne politike i zapošljavanja, još nije otvoreno. Koordinatorka Radne grupe za poglavlje 19 pri Nacionalnom konventu o EU Nataša Vučković  prenosi dokle je Srbija stigla u pripremama i detalje Akcionog plana za poglavlje 19 koji je usvojen u maju 2020. godine. U oblasti radnog prava, kao i bezbednosti na radu, potrebno sprovesti značajan broj važnih prilagođavanja nacionalnog zakonodavstva da bi postojala pravna usaglašenost  sa tekovinama Evropske unije, kaže Vučković. Pročitajte više u članku objavljenom na portalu Media Start Info kao poslednjem u serijalu nastalom u okviru projekta “Puls Evrope – medijske posete EU”.