Pokrenuta internet stranica o reformi javne uprave u Srbiji

0

Nova stranica Uprava po meri svih nas pokrenuta je na veb prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kako bi se građanima i privredi pružio pregled informacija o pravcima, aktivnostima i rezultatima reforme javne uprave na svim nivoima. Kreirana je tako da na jednom mestu predstavi sve što se u Srbiji radi u ovom domenu.

Nova stranica je jedan od rezultata projekta Evropske unije i Vlade Republike Srbije koji ima za cilj veću vidljivost i komunikaciju reforme javne uprave. Imajući u vidu da su različita istraživanja u prethodnom periodu pokazala da postoji potreba da se javnost informiše o promenama koje je reforma donela, tako i o ciljevima kojima se teži, kreirana je sveobuhvatna stranica o aktivnostima svih državnih organa uključenih u reformu javne uprave, a postavljena na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje je zaduženo za koordinaciju te reforme.

Na ovoj stranici možete pronaći:

  • najvažnija strateška dokumenta koji trasiraju put reforme javne uprave,
  • informacije o najvažnijim dometima i rezultatima,
  • korisne informacije i linkove ka unapređenim uslugama za građane i privredu,
  • vesti o svakodnevnim aktivnostima,
  • informacije o podršci Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji

Kao i sam proces reforme i ova stranica će se dalje razvijati i donositi nove sadržaje, a sve u cilju boljeg informisanja javnosti o ovoj važnoj temi.

Podeli

Comments are closed.