Položaj tražilaca azila u Srbiji mora da se poboljša

0

Politika azila u Srbiji još nije usklađena sa standardima Evropske unije (EU) a prioriteti moraju biti usvajanje novog Zakona o azilu i obezbeđivanje boljih uslova za smeštaj tražilaca azila, zaključeno je na panel-diskusiji “Azil u Srbiji – problem i perspektive” koju je organizovao beogradski nedeljnik VREME u okviru projekta “Pogled u evropsko pravo: izbeglice i azilanti”, koji finansira EU.

Šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Majkl Devenport upozorio je da bez napretka u unapređivanju politike azila Srbija ne može da očekuje napredak u pregovorima oko Poglavlja 24.

Tražiocima azila mora da se obzbedi smeštaj, hrana i odeća kao i da im se omogući zadovoljenje ostalih osnovnih potreba, dok proces odlučivanja o zahtevima za azil mora značajno da se ubrza, rekao je Devenport.

Državni sekretarMinistarstva unutrašnjih poslova (MUP) Vladimir Božović rekao je da je za sadašnje loše stanje azilanata u Srbiji odgovorno Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Devenport je ukazao na problem što u Srbiji još nije otvorena kancelarija za azilante iako je Zakon o azilu donet 2007. godine i dodao da je proces obrade zahteva za azil neadekvatan kao i da je neophodno proširiti i unaprediti smeštajne kapacitete za tražioce azila.

U diskusiji su učestvovali šef kancelarije UNHCR-a za Srbiju Eduardo Arboleda, Vladimir Cucić komeasr za izbeglice i migracije Srbije i Miloš Janković zamenik zaštitinika građana.

Panel-diskuija nedeljnika VREME posvećena problemima azilanata organizovana je u okviru projekta “Pogled u evropsko pravo: izbeglice i azilanti” koji finansira EU u okviru projekta “Jačanje medijske slobode u Srbiji”.

Podeli

Comments are closed.