Postignut sporazum o pružanju snažnije podrške reformskim naporima država članica

0

Evropska komisija je pozdravila jučerašnji dogovor Evropskog parlamenta i Saveta o povećanju budžeta programa podrške strukturnim reformama.

Povećanje budžeta će EU omogućiti da odgovori na zahteve država članica koji su se ispostavili većim od očekivanih kao i da uputi ciljanu podršku članicama koje žele da se prilagode evru. Potpisivanje sporazuma se poklapa sa važnom prekretnicom Službe za podršku strukturnim reformama: naime, trenutno se obeležava tri godine od njenog uspostavljanja.

Tokom ovog perioda, služba je uspešno pružila pomoć, u okviru programa za podršku strukturnim reformama i drugih izvora, za preko 500 projekata u 25 država članica EU.

Valdis Dombrovskis, potpredsednik nadležan za evro i socijalni dijalog te finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Unutrašnje tržište i evro spajaju naše ekonomske sudbine. Stoga su reforme postale pitanje od zajedničkog značaja. Podrška EU reformama u državama članicama se pokazala kao delotvorna – u prve tri godine rada Službe za podršku strukturnim reformama, potpomogli smo preko 500 reformskih projekata u 25 država članica. Konačni sporazum o jačanju programa podrške strukturnim reformama je veliki korak u pravcu intenziviranja naše podrške i pružanju dalje pomoći za modernizaciju evropskih ekonomija i jačanje njihove konkurentnosti, potencijala za rast i kapaciteta da se prilagode promenama.” 

Predlog za jačanje programa podrške strukturnim reformama je deo paketa predloga koji je Evropska komisija usvojila 6. decembra 2017, a čiji je cilj produbljivanje evropske ekonomske i monetarne unije.

Program podrške strukturnim reformama je stupio na snagu u maju 2017. sa budžetom od 142,8 miliona evra za period 2017-2020. Program je na raspolaganju svim državama članicama koje zatraže njegovu pomoć. U okviru programa se pruža ekspertiza o praktičnim aspektima reformi koja je prilagođena svakoj članici ponaosob.

Zahvaljujući današnjem dogovoru, budžet će biti povećan na 222,8 miliona evra do 2020, a u okviru programa će biti obezbeđena podrška za prelazak na evro. Izveštaj o trogodišnjem radu Službe je dostupan ovde.

Podeli

Comments are closed.