Nagrada EU za istraživačko novinarstvo ima za cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignuća istraživačkih novinara, kao i da unapredi vidljivost kvalitetnog istraživačkog novinarsta u zemljama Zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori) i Turskoj.

Nagradu je ustanovio Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije u skladu sa Strategijom za proširenje EU koja prepoznaje izraženu potrebu za obezbeđivanje slobode govora u medijima, kao i za podršku istraživačkom novinarstvu u praćenju reformskog procesa i održavanju istorijskog zamajca ka pridruživanju EU.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo će se dodeljivati svake godine u svakoj od sedam zemalja u naredne tri godine: 2015. godine (nagrada za istraživačko novinarstvo i dostignuća u 2014. godini), 2016. godine (za dostignuća u 2015. godini) i 2017. godine (za dostignuća u 2016. godini).

Ukupan nagradni fond za svih sedam zemalja za sve tri godine iznosi 210.000 evra. Godišnji nagradni fond za svaku od zemalja je 10.000 evra; Svake godine u svakoj od zemalja biće nagrađeno od jednog do tri novinara; Fond za pojedinačne nagrade iznosi od 3.000 do 5.000 evra.

Procesom dodele nagrade upravlja regionalno partnerstvo organizacija civilnog društva pod vođstvom Mirovnog instituta iz Ljubljane, koje je za ovaj zadatak odabrala Evropska komisija. Evropska komisija će nadgledati i odobravati svaki važan korak u procesu dodele nagrade.

Poziv za nominacije

Novosadska novinarska škola, kao članica partnerstva organizacija civilnog društva koje upravljaju procesom dodele Nagrade EU za istraživačko novinarstvo, upućuje poziv za nominacije za nagradu za:

Istraživačke priče objavljene u periodu između 1. januara i 31. decembra 2014. godine, koje izveštavaju o društvenim temama u vezi sa zloupotrebom moći i osnovnih ljudskih prava, korupcijom i organizovanim kriminalom u Srbiji, a sa kojima javnost na drugi način ne bi bila upoznata.

Za Nagradu EU za istraživačko novinarstvo mogu se nominovati priče koje su objavljene ili emitovane u bilo kom mediju u Srbiji: štampanom, radio, TV, onlajn mediju ili njihovoj kombinaciji.

Novinar ili grupa novinara mogu biti nominovani za nagradu za istraživačke priče objavljene u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine, koje izveštavaju o društvenim temama u vezi sa zloupotrebom moći i osnovnih ljudskih prava, korupcijom i organizovanim kriminalom u Srbiji, a sa kojima javnost na drugi način ne bi bila upoznata.

Za nagradu se mogu nominovati istraživačke priče koje su objavljene ili emitovane u medijima u Srbiji (namenjene publici u Srbiji) na srpskom jeziku, jezicima manjina ili međunarodnim jezicima.

Nominacije za istraživačke priče objavljene u medijima u Srbiji (namenjene publici u Srbiji) koje nisu objavljene na srpskom jeziku treba da prati odgovarajući prevod na srpski jezik.

Nagradni fond u Srbiji za 2015. godinu (za dostignuća u 2014. godini) iznosi 10.000 evra.

Do 3 najbolja učesnika će biti nagrađena.

Individualne nagrade kreću se u rasponu od 3.000 do 5.000 evra.

U saradnji sa Fondacijom Gardijan među pobednicima iz svih sedam zemalja biće odabrana najbolja (jedna) istraživačka priča u regionu. Autor te priče će biti pozvan na studijsko putovanje u Gardijan/Observer.

Kompletno uputstvo za podnošenje prijava / nominacija, kao i prijavni formulari dostupni su na internet sajtu: www.novinarska-skola.org.rs.

Rok za podnošenje prijava je 13. 05. 2015.

Za dodatne informacije obratite se: EUAward@novinarska-skola.org.rs

Ovaj dokument nastao je uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta isključivo su odgovorni Mirovni institut i Novosadska novinarska škola i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evopske unije.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.