Predstavljeni rezultati istraživanja o sprečavanju nasilja nad ženama

0

Rezultati istraživanja o promociji rodne ravnopravnosti i sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama u porodici i partnerstvima koje je sprovelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavljeni su u EU info centru.

Istraživanje će biti deo osnove za izradu strategije za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama u porodičnim i partnerskim odnosima, koja je planirana za period od 2020. do 2025. U ime Delegacije EU u Srbiji, Enriko Visentin izjavio je da su rodna nejednakost i nasilje nad ženama dve strane iste kovanice, protiv kojih se mora boriti jednako.

„Te krajnje negativne pojave direktno se tiču osnovnih ljudskih prava i načini na koji postupamo sa njima jasno pokazuju da li živimo u pravednom i korektnom društvu ili ne. Zato je važna dosledna primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i koordinacija svih relevantnih službi da bi se obezbedila jednaka zaštita svih u Srbiji“, kaže Visentin.

Podsetio je i da podrška EU u ovom pitanju nije samo u rečima, pošto su EU i UN Women zajedno obezbedile sredstva za regionalni projekat „Implementacija normi, promena stavova“. Glavni cilj je osnaživanje žena i devojaka žrtava nasilja, podržavanje primene zakonskog okvira usklađenog sa međunarodnim standardima i promovisanje socijalnih normi ka nultoj toleranciji na diskriminaciju i nasilje.

Državna sekretarka gđa Stana Božović predstavila je glavne nalaze istraživanja. Prema rezultatima, 81% građana je izjavilo da je bilo nasilje, 41% ispitanih je doživelo psihičko nasilje, a 15% ekonomsko i fizičko nasilje. 37% ispitanih smatra da su žene najčešće suočene sa diskriminacijom u svojim porodicama. Božović je podvukla da Vlada Srbije ima nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja.

Pomoćnica ministra Nina Mitić najavila je da će nacrt strategije za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama u porodičnim i partnerskim odnosima biti predstavljen do kraja marta 2020. godine.

Podeli

Comments are closed.