Prioritet reforme sudstva – rešenje starih predmeta

0

Efikasno sudstvo osnova je vladavine prava, zaključeno je na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Na događaju je učestvovala i zamenica šefa Delegacije Evropske unije Mateja Norčič Štamcar, koja napominje da se reforme u domenu sudstva ne samo zahtev EU, već i osnova upravljanja i ekonomskih reformi koje su od suštinske važnosti za prosperitet Srbije i dobrobit njenih građana.

„Zvanični podaci pokazuju da, iako je broj sudija u 2018. godini opao, srpski sudovi su uspeli da reše podjednak broj slučajeva. Štaviše, poređenje trajanja procesa u periodu između 2017. i 2018. pokazuje se prosečno trajanje procesa smanjilo. U ime Evropske unije, podržavamo srpske napore u domenu sudstva na veoma konretan način. Samo u oblasti efikasnosti Evropska unija trenutno investira više od 22 miliona evra, u saradnji sa Ministarstvom pravde i sudovima“, napominje Norčič Štamcar.

„Ipak, uprkos ovim ohrabrujućim napretcima, još mnogo toga treba uraditi. Ključna pitanja na koja je potrebno obratiti pažnju u sledećem periodu su smanjenje arhive zastarelih slučajeva; poboljšanje pravnog okvira, posebno u smislu medijacije i usklađivanja nadležnosti“, dodaje zamenica šefa Delegacije EU.

Izvor: Ministarstvo pravde

Ministarka pravde Nela Kuburović i v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević tokom događaja su potpisali i Uputstvo za primenu izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, čija primena počinje 1. januara 2020. godine.

Ministaka Kuburović podsetila je da je od početka primene tog Zakona 2016. godine rešeno milion i po starih izvršnih predmeta, kao i da veruje da će nove izmene tog zakona doprineti rešavanju starih, bagatelnih predmeta.

„Cilj nam je da stare, bagatelne predmete rešimo na odgovarajući način. To znači da će potraživanja do 2.000 dinara, a u kojima poslednjih šest meseci nije preduzeta nijedna radnja izvršenja, biti automatski obustavljena. Cilj nam je jednoobrazno postupanje i nadam se da ćemo kroz ovo Uputstvo uspeti to da rešimo“, istakla je Kuburović.

Ministarka pravde je izrazila uverenje da će od 1. januara sve biti spremno za početak primene izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju i da će 2020. godina biti ključna za rešavanje problema predmeta starijih od 10 godina.

Milojević ističe da je potpisivanje Uputstva nastavak međuinstitucionalne saradnje između Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde.

„Prepoznata je još jedna mogućnost za saradnju u zajedničkim sistemskim naporima da se postigne veća efikasnost rada sudova, smanji broj nerešenih starih predmeta i skrati trajanje postupka“, rekao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Izrada i izdavanje Uputstva za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju omogućeni su uz podršku projekta „EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu” i USAID projekta „Vladavina prava”.

Podeli

Comments are closed.