Evropska unija će u Novoj godini sve svoje napore usmeriti ka sprovođenju programa rada za 2017. koji će biti podjednako fokusiran na postizanje rezultata u 10 prioritetnih područja Junkerovih političkih smernica u cilju rešavanja najvećih izazova sa kojima se Evropa danas suočava.

Osim toga, u ovogodišnjem programu rada se predlaže pokretanje 21 ključne inicijative kao i dodatnih 18 REFIT predloga za podizanje kvaliteta postojećeg zakonodavstva EU i obezbeđivanje svrsishodnosti propisa.

Da bi se akcenat zadržao na postizanju rezultata, u programu rada su utvrđena 34 prioritetna predloga u postupku koje je Komisija iznela u protekle dve godine i čije bi brzo usvajanje u Parlamentu i Savetu značajno doprinelo poboljšanju stanja na terenu. Ovo je u skladu sa prvom zajedničkom deklaracijom koju su u decembru potpisali predsednici Parlamenta, Saveta i Komisije u kojoj su se obavezali na brzo postizanje napretka u pogledu usvajanja propisa koji se tiču prioritetnih inicijativa u šest konkretnih područja i postizanje rezultata pre isteka 2017. u onim područjima u kojima to bude bilo moguće.

Za dodatne informacije pogledajte: Informator.