U Beogradu je danas održan prvi sastanak zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva (JCC) između Srbije i EU, tela koje će pratiti napredak na evropskom putu i davati preporuke Vladi Srbije i institucijama EU, uz poruku da je učešće nevladinog sektora izuzetno značajno u procesu pregovora, javlja Tanjug.

JCC čine predstavnici Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta (EESC) i organizacije civilnog društva, reprezentativne poslovne, radničke i druge interesne grupe iz Srbije.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je sastanak korak na evropskom putu i način da vlada komunicira sa civilnim društvom.

JCC, prema njegovim rečima, predstavlja i način komunikacije EU i Srbije, kako bi evropska zajednica razumela probleme Srbije i način na koji građani vide proces evropskih integracija i položaj naše zemlje u EU.

Ministar je naveo i da će se odbor baviti pitanjima evropskih integracija, ali i socijalno-ekonomskim dijalogom i odnosom civilnog sektora prema društvu i državi.

Šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU, Tanja Miščević, najavila je da će akcioni planovi za poglavlja 23 i 24, koja se tiču vladavine prava, biti završeni do kraja meseca i naglasila da to potvrđuje da već postoji saradnja sa civilnim društvom, koje je davalo preporuke na tekstove nacrta akcionih planova. Ta praksa će, kako je naglasila, biti nastavljena i unapređena.

Miščević je naglasila i da su srpski zakoni i sad u velikoj meri u skladu sa standardima EU ali da je njihova implementacija najteži deo i da će biti okosnica pregovaračkog procesa.

Član Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta i kopredsedavajući JCC, Cveto Stančić, rekao je da je važno da civilno društvo bude uključeno u kompleksan proces pregovora jer on znači usvajanje evropskog zakonodavstva i brojne reforme koje nisu uvek popularne i koje na kratak rok mogu imati negativne posledice za građane i biznis.

On je ocenio da je Srbija napravila velike korake napred, počela pregovore sa EU i da veruje da će uskoro biti otvorena prva poglavlja.

Drugi kopredsedavajući JCC i predsednik sindikata „Nezavisnost“, Branislav Čanak, kaže da će zajednički konsultativni odbor raditi na tome da Srbija efikasnije i potpunije učestvuje u procesu pregovora sa EU.

„To ćemo raditi uz pomoć Evropskog komiteta koji imaju veliku ekspertizu i iskustvo jer su pomagali i drugim državama u regionu koje su ušle u EU i već su proverili šta u tim društvima treba učiniti da bi efikasnije ušli u zajednicu evropskih država“, rekao je Čanak.

On je dodao da sindikati, poslodavci i civilno društvo treba da ujedine svoje kapacitete i pomognu državi na putu ka EU.

JCC je još jedan kanal i platforma koja predstavnicima privrede pruža mogućnost da utiču na proces pregovora Srbije i EU smatra potpredsednik Privredne komore Srbije, Miroslav Miletić.

„Mi, posrednici između privrede i građana i države sa druge strane, trebalo bi da imamo pristup procesu evropskih integracija, kako bismo pomogli našim članicama da se pripreme i prilagode“, rekao je Miletić i podvukao da su evropske integracije Srbije interes i potreba privrednika, kako bi imali bolje uslove za poslovanje.

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU osnovan je u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Izvor: Tanjug