Novinari iz Srbije u naredne dve godine moći će da opipaju puls Evropske unije kroz projekat Medijske posete, koji Delegacija EU u Srbiji nastavlja da podržava.

Svečanosti povodom nove faze projekta prisustvovali su predstavnici medija, nevladinog sektora i diplomatskog kora. Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici medijske posete vidi kao instrument da nediji u Srbiji bolje upoznaju zemlje EU i korisnu priliku da novinari steknu nova iskustva.

„Projekat je deo širih nastojanja da ispunimo potrebe medijske zajednice u Srbiji. Osnaživanje novinara, istraživačko novinarstvo, profesionalizam i nezavisnost medija ciljevi su koji se uklapaju u našu agendu“, izjavio je ambasador Fabrici.

Tim liderka projekta Marina Rakić ukratko je objasnila osnove projekta, koji su prioriteti i očekivani ciljevi.

„Projekat smo nazvali „Puls Evrope“ u želji da najkraće sumiramo njegove osnovne poruke i ciljeve, a to je približiti građanima Srbije evropske integracije i Evropu kroz medijsko izveštavanje iz evropskih zemalja, a o temama koje su za našu zemlju sada u fokusu. U osnovi je podrška medjima da kroz njihovo izveštavanje osetimo puls Evrope i saznamo više o procesu evrointegracija, ali iz ugla uticaja na svakodnevni život građana.“

Novinarka „Nedeljnika“ Ana Mitić, koja je dva puta posetila zemlje EU uz pomoć ovog projekta, ističe da i pored puno obaveza uvek bude vremena za druženje i obilazak turističkih lokacija, a kaže i da je imala otpunu slobodu u izboru tema i ugla iz kojeg će da ih posmatra.

Projekat finansira EU, a sprovodi ga Gete institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju.

Zvaničan poziv za podnošenje prijava biće uskoro objavljen na sajtu Delegacije EU u Srbiji.