Raskrinkana mreža od pet grupa organizovanog kriminala u Rumuniji

0

Rumunska teritorijalna kancelarija Uprave za istragu organizovanog kriminala u Valči i pravosudna policija Službe za organizovani kriminal Valča raskrinkali su mrežu od pet grupa koje se bave organizovanim kriminalom (GOK) i koje su uključene u sajber kriminal, pranje novca i računarske prevare u Rumuniji i raznim drugim državama. Od januara 2018, Eurojust je podržao nacionalne vlasti brzim izvršavanjem zahteva za saradnju, ubrzavanjem razmene informacija u realnom vremenu i redovnim ažuriranjem predmeta.

Rumunska pravosudna i policijska tela su identifikovala 93 osumnjičenih i dovela ih pred rumunskog tužioca. Osim toga, sproveden je 51 kućni pretres u okruzima Valča, Mureš, Bakau, Arđeš, Olt, Ilfov, Đurđu, Sučava i Bukurešt.

Počevši od proleća 2017. godine, osumnjičeni su uspeli da dobiju sistemsku kontrolu nad finansijskim prilivima 200 bankovnih računa koji su prevarom otvoreni u Rumuniji, devet evropskih država i Meksiku. Osumnjičeni su koristili kompromitovane bankovne račune i računarske sisteme kako bi prevarili više od 500 ljudi u ukupnom iznosu od 3 miliona evra.

Mreža je koristila više načina rada, ali je kriminalna aktivnost svake od pet grupa razotkrila zajednički obrazac koji uključuje tri nivoa: 1. nivo su činili koordinatori koji su nezakonito pribavili podatke s bankovnih računa otvorenih u različitim državama i te podatke delili sa svojim saučesnicima na nivou 2. Potom su otprilike 30 odsto tih bankovnih računa prebacili na druge račune u vlasništvu članova drugog nivoa. Članovi drugog nivoa su stvarni prevaranti koji su koristili bankovne račune otvorene u inostranstvu kako bi prevarili ljude i profitirali od dogovorenog udela novca koji su kriminalci prvog nivoa prebacili na njihove račune. Članovi trećeg nivoa zaduženi su za otvaranje bankovnih računa u Rumuniji i ostalim državama, koje su stavili na raspolaganje kriminalcima drugog nivoa kako bi ilegalno prebacili novac sa inostranih računa na svoje.

Podeli

Comments are closed.