Evropska unija se suočava sa nizom problema, ali to ne znači da treba zaustaviti proces njenog proširenja, izjavila je danas ambasador Slovačke u Beogradu Dagmar Repčekova, na prezentaciji prioriteta slovačkog predsedavanja EU u Skupštini Srbije.

Zbog niza dešavanja, među kojima su i teroristički napadi, moramo da razmislimo o tome kako dalje. To ne znači da treba zaustaviti proširenje, jer je proširenje najuspešniji evropski projekat, rekla je Dagmar Repčekova, uz ocenu da treba očuvati kredibilitet dinamike politike proširenja.

Teroristički napadi su doveli do toga da treba što pre rešiti pitanje graničih službi i sistema za azilante. Slovačka će se zalagati za razvoj evropske granične službe i obalske straže i inicirati diskusije o zajedničkom sistemu za azilante, izjavila je Dagmar Repčekova.

Ona je, govoreći o planovima za Srbiju tokom slovačkog predsedavanja, rekla da je fokus na otvaranju novih pregovaračkih poglavlja sa EU, bez daljeg uslovljavanja.

Plan je da se otvore poglavlja 5, 20, 25 i 26, izjavila je Dagmar Repčekova.

Ona je kao dva velika izazova u sledećih šest meseci navela Bregzit i migrantsku krizu, ali i druge probleme koji su, kako je ocenila, doveli do pitanja da li je EU dobro postavljena i konstruisana.

Prema rečima Dagmar Repčekove, glavni ciljevi slovačkog predsedavanja su pokazivanje građanima da zajednički evropski projekti daju konkretne rezultate, bolje povezivanje unutar EU, prevazilaženje fragmentacije Unije, izgradnja digitalnog tržišta, postizanje dogovora o budžetu za sledeću godinu i dogradnja ekonomske i monetarne unije.

Prioritet predsedavanja je ekonomski jaka Evropa koja doprinosi ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mesta i podržava ekonomije sa uspešnim malim i srednjim preduzećima, izjavila je Dagmar Repčekova.